👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division

Skapad 2014-10-05 14:03 i Hälsingbergsskolan Falun
Vi kommer att arbeta med multiplikation och division.
Grundskola 4 Matematik

Innehåll

Syfte

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska kunna använda skriftliga räknemetoder i  multiplikation och division. Du ska också träna på att välja rätt räknesätt vid textuppgifter.

Centralt innehåll

Konkreta mål

När du arbetat med detta arbetsområde ska du kunna:
• begreppen multiplikation, multiplicera, faktor, produkt, division, dividera, kvot, dela lika, kort division, täljare, nämnare och kvot
• räkna multiplikation med en ensiffrig faktor och multiplicera med 10 och 100
• räkna kort division med enkel växling
• sambandet mellan multiplikation och division
• välja räknesätt vid textuppgifter
• redovisa och samtala om tillvägagångssätt

Arbetssätt

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i klassen. Du kommer att få uppgifter att lösa, både enskilt och i grupp. Du kommer att få möjlighet att visa dina lösningar på tavlan om du vill. Du kommer att få liknande uppgifter i läxa. Kapitlet avslutas med en diagnos.

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Bedömningen kommer att ske under arbetets gång. Vid bedömningen kommer jag att använda mig av matrisen Multiplikation och division åk 4.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6