👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Huvudräkning upp till 100

Skapad 2014-10-05 19:25 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Vi ska jobba med tal upp till 100. Träna på att addera och subtrahera. Hitta bra knep på hur man kan tänka. Prata om att det finns olika sätt som leder till rätt svar. Vilket tycker du är lättast? Vi ska också träna på att räkna pengar och priser. Räknesagor med tal upp till 100 ska vi också lösa. Då behöver vi använda både subtraktion och addition.
Grundskola 2 – 9 Matematik
Vilket är bästa sättet att räkna ut 47+5 på? Hur hänger 47+5 ihop med 47+3+2?

Hur gör vi med 52- 5 och hur hänger 52-5 ihop med 52-2-3?

Innehåll

Mål

Arbetets innehåll

Kunna dela upp talet 100.

Kunna

Kunna addera och subtrahera tal upp till 100.

Kunna skriva tal som fattas i en addition.

Kunna skriva en räknesaga samt kunna lösa textuppgifter.

Kunna avläsa ett diagram.

Kunna se likheter och olikheter samt kunna uppfatta en regelbundenhet.

Kunna avbilda kuber och rätblock.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer tillsammans att prata mycket matematik. Både i liten och stor grupp. Hur kan man tänka? Vilka sätt tycker ni är de bästa? Varför? Hur kan vi ha nytta av det vi redan kan inom matematiken?

Vi kommer att arbeta i vår mattebok, Tänk och Räkna. Då får man regelbunden muntlig återkoppling på det man gör. Man kan också individuellt få tips på hur man kan tänka om man inte kommit på något smidigt sätt.

När arbetsområdet är klart får man individuellt göra en utvärdering. Då ser vi om det är något moment vi behöver titta mer på.

 

Visa din kunskap - Bedömning

Muntlig återkoppling kontinuerligt under arbetets gång. Många "Hur tänker du?" frågor.

En individuell utvärdering när arbetsområdet är slut. Där kollas samtliga aktuella moment upp, för att direkt kunna arbetas lite till med vid behov.

 

Reflektion

Här kan du ställa några reflektionsfrågor till eleven som sedan svarar i dialogrutan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3