Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HI Revolutionernas tid

Skapad 2014-10-06 11:08 i Västerskolan 6-7 Uddevalla
Grundskola 7 – 9 Historia
Nästa område i historien är - REVOLUTIONERNAS TID. Med revolution menar vi en betydelsefull, snabb och ibland våldsam förändring. Det kan handla om styrelsesick i ett land men också om förändringar i människors vanor och levnadsvillkor.

Vi ska söka svaret på några spännande frågor: Varför startade industriella revolutionen just i Storbritannien? Hur påverkade den levnadsförhållandena för människorna? Vilka var orsakerna till franska revolutionen? Vilka konsekvenser fick den?

Innehåll

Undervisningen ska ge dig möjlighet att:

 • få kunskap kring de stora upptäcktsresande och vilka följder de får
 • triangelhandel
 • orsaker och följder av industriella revolutionen
 • orsaker och följder av amerikanska revolutionen
 • orsaker och följder av franska revolutionen
 • förstå hur de olika händelserna hör samman i utvecklingslinjen
 • diskutera människans strävan att påverka sin livssituation   

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: