Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematisk medvetenhet F-klass Exempel

Skapad 2014-10-06 12:26 i Gemensamt i Västerås Västerås Stad
Lokal pedagogisk planering i matematik för Förskoleklass på Gröndalsskolan i Sollentuna
Grundskola F Matematik
Genom lek och aktiviteter i vardagen vill vi väcka intresse för matematik.

Innehåll

Målen med verksamheten

Att barnen ska få förståelse för matematiken i vår vardag

Att barnen ska få kännedom om matematiska begrepp och symboler

Att barnen ska få arbeta med problemlösningar. kommunicera, reflektera och dra slutsatser

Kopplingar till läroplan

  • Gr lgr11
    Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  • Ma
    Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

I verksamheten kommer vi att

Arbeta med RUM- BEGREPP- OCH TALUPPFATTNING :

Lägesbegrepp ( framför bakom under osv)

Storleksbegrep, rangordning ( Stor-liten, Kort-lång,Tung-lätt)

Geometriska former ( Cirkel, kvadrat, rektangel och triangel)

Enklare mönster

Ramsräkna upp till 40

Räkna baklänges från 12

Börja räkna från talraden 1-10 var som helst

Sortera och klassificera ( likheter/olikheter, färg , form och storlek)

Bilda par, lika, fler än, färre än, hälften, dubbelt

Ordningstalen ( första,andra osv)

Talområdet 0-5 ( antal, siffran,dela upp talet, räknesagor)

1 mer/ 1 mindre

Tidsuppfattning,året, veckodagarna, hela timmar

Vi dokumenterar vår verksamhet och barnets lärande genom att

Fotografera

Barnens bilder och skapande alster

Egna böcker som dokumenterar tex teman

Utvärdering

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: