Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår livsmiljö-jorden och havet

Skapad 2014-10-06 13:38 i Apalbyskolan Västerås Stad
Forskare ger oss nya kunskaper, både om universum och om vår jord. Geografin hjälper dig att upptäcka den spännande värld vi lever i
Grundskola 7 – 9 Geografi
Vår livsmiljö handlar om fyra delmoment : Vår planet, Jordens yta, Oceanerna och Lufthavet

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Undervisningen ska handla om

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

Du ska

Få kunskaper om och utveckla förmågor att resonera/ analysera/ diskutera..... (se bedömning) kring:
Vår Planet 
Solsystemet (planeterna big bang , tid)
jordgloben   ( ekvatorn, bredd- och längdgrader, jordens gradnät, tidszoner)
kartan (väderstreck, skala) 
Jordens yta
Så bildades jorden
jordens inre krafter
Berggrund( mineral och bergarter)
jorden yttre krafter

Oceanerna
De största haven och det som döljer sig under ytan
salt och sött
varma och kalla hav
vind, vågor och strömmar och tsunamis

Lufthavet
Årstider
Klimat och väder.
Lufthavets skikt
Temperatur
Vindar, lågtryck högtryck
vattnets kretslopp
klinmatzoner

Arbetssätt

Du arbetar individuellt med minst tre av rubrikerna. Gör en noggrann sammanfattning av kapitlen. Var noga med att visa att det är du som har skrivit. Se också till att få med egna tankar och funderingar i ditt arbete. Försök också att visa på orsaker och konsekvenser.
Du diskuterar och redovisar dina uppgifter under arbetets gång för lärare som ger feedback.

Bedömning

 

Under arbetets gång bedömer jag din förmåga att förstå och använda de centrala begreppen. Vidare hur du visar de grundläggande kunskaperna inom området. Hur du beskriver likheter och skillnader och för ett eget resonemang dvs med hjälp av fakta,begrepp och teorier, drar slutsatser, skapar förklaringar och visar på olika perspektiv, samt förmågan att motivera dina åsikter

Skriftligt arbete som lämnas in.
Se matrisen för geografi!

Matriser

Ge

Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen.
E
Godtagbara kunskaper för årskursen
C
Godtagbara kunskaper för årskursen
A
Godtagbara kunskaper för årskursen
1.analysera hur naturens egna processer och människors verksamhet formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation
samt föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur mönster ser ut, hur de har förändrats över tid samt orsaker och konsekvenser till detta.
samt föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur mönster ser ut, hur de har förändrats över tid samt orsaker och konsekvenser till detta.
samt föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur mönster ser ut, hur de har förändrats över tid samt orsaker och konsekvenser till detta.
2.utforska och analysera samspelet mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur,
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur,
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur,
och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat,vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
och visar detta genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat,vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen..
och visar det genom att föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang, kan förklara orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat,vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen..
3.göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker,
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden genom att använda kartor, andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt,
Eleven kan undersöka omvärlden genom att använda kartor, andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt,
Eleven kan undersöka omvärlden genom att använda kartor, andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt,
samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier kan använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier kan använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visat det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visat det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visat det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: