Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och decimaltal

Skapad 2014-10-06 15:44 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Jämföra olika delar av olika helheter, använda samband bråk-decimal-procent, förkorta och förlänga bråk, dividera med stora tal.
Grundskola 6 Matematik
I det här arbetsområdet kommer du att träna på att:

* jämföra bråktal,

*se samband mellan bråk, decimaltal och procent,

*förkorta och förlänga bråk

*dividera med stora tal,

*använda strategier vid problemlösning

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Beskrivning av arbetsområdet:

Du kommer att arbeta laborativt och teoretiskt i boken med tal i bråk- och decimalform.

Du kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp för att träna på olika strategier vid problemlösning och med arbetsuppgifter i boken med moment som ingår i arbetsområdet.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • jämföra olika delar av olika helheter,
 • förkorta och förlänga bråk,
 • använda samband bråk-decimal-procent,
 • dividera med stora tal,
 • göra överslag och avrunda,
 • välja strategier och lösa problem

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi kommer främst att arbeta med området veckorna 39-46.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Bedömning

E
C
A
Bråk
 • Ma  E 6
Du kan avgöra hur stor del av en figur som är färglagd i bråkform på ett ganska säkert sätt.
Du kan avgöra hur stor del av en figur som är färglagd i bråkform på ett säkert sätt.
Du kan avgöra hur stor del av en figur som är färglagd i bråkform på ett mycket säkert sätt.
Decimaltal
 • Ma  E 6
Du kan avgöra hur stor del av en figur som är färglagd i decimalform på ett ganska säkert sätt.
Du kan avgöra hur stor del av en figur som är färglagd i decimalform på ett ganska säkert sätt.
Du kan avgöra hur stor del av en figur som är färglagd i decimalform på ett mycket säkert sätt.
Procent
 • Ma  E 6
Du kan avgöra hur stor del av en figur som är färglagd i procentform på ett ganska säkert sätt.
Du kan avgöra hur stor del av en figur som är färglagd i procentform på ett säkert sätt.
Du kan avgöra hur stor del av en figur som är färglagd i procentform på ett mycket säkert sätt.
Samband
 • Ma  E 6
Du kan byta mellan olika sätt, bråk-decimal-procent, för att beskriva ett tal på ett ganska säkert sätt.
Du kan byta mellan olika sätt, bråk-decimal-procent, för att beskriva ett tal på ett säkert sätt.
Du kan byta mellan olika sätt, bråk-decimal-procent, för att beskriva ett tal på ett mycket säkert sätt.
Förkorta och förlänga bråk
 • Ma  E 6
Du kan förkorta och förlänga tal i bråkform på ett ganska bra sätt.
Du kan förkorta och förlänga tal i bråkform på ett bra sätt.
Du kan förkorta och förlänga tal i bråkform på ett mycket bra sätt.
Avrundning
 • Ma  E 6
Du kan avrunda tal i decimalform på ett ganska bra sätt.
Du kan avrunda tal i decimalform på ett bra sätt.
Du kan avrunda tal i decimalform på ett mycket bra sätt.
Divison
Du kan dividera med stora tal på ett ganska säkert sätt.
Du kan dividera med stora tal på ett säkert sätt.
Du kan dividera med stora tal på ett mycket säkert sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: