Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Puls, rytm och rörelse - pedagogisk planering i musik åk 4

Skapad 2014-10-06 15:53 i Västerby skola Hedemora
På höstterminen i 4:an arbetar vi med puls och tajming som är grunden till det gemensamma musicerandet.
Grundskola 4 Musik
Nu ska vi ta pulsen på musiken, röra på kroppen och tänka med knoppen. Vi kommer att lyssna på svängig musik, dansa, leka lekar och till sist skapa egna rytminstrumentstycken.

Innehåll

Syfte

 

Centralt innehåll och konkretisering av mål

Du ska lära dig att:
hitta pulsen i musiken och lära dig om takt och rytm
hitta på rörelser/danser till musiken
känna igen enkla noter och notvärden
skapa egen musik 

Undervisningens innehåll

Vi kommer att gå i puls till musik, hitta på rörelser, härma och improvisera.
Leka lekar tex Master och dirigenten
Jobba med noter och notvärden
Spela rytminstrument till tex Tomtarnas vaktparad och till noter vi själva skriver
Skriva rytminstrumentstycken i grupp och spela upp för klassen

Aktiviteter

Planering

Tom v. 43 arbetar vi med puls och takt, rytm och rörelse
v. 45-51 arbetar vi med noter och notvärden och spelar rytminstrument.

Begrepp

puls, takt, rytm, tajming
halvnot, fjärdedelsnot och åttondelsnot samt resp paussymbol
namn på rytminstrument

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du kan:
följa pulsen när vi spelar, i gemensamma lekar och övningar.
vara med och skapa musik tillsammans med någon kompis och framföra för oss andra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Puls, rytm och rörelse - pedagogisk planering i musik åk 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Att spela och sjunga med tajming
Du behöver stöd för att följa pulsen när du spelar eller sjunger tillsammans med andra
Du klarar att hålla pulsen tillsammans med andra
Du klarar att hålla pulsen i en mindre grupp
Du är säker på att följa och hålla pulsen i grupp eller själv
Att skapa musik
Du behöver stöd för att hitta på ett rytminstrumentstycke tillsammans med några kompisar
Du kan tillsammans med en kompis skapa och spela upp någon/några delar av ett stycke på ett bra sätt
Du kan tillsammans med en kompis skapa och spela upp det mesta av ett stycke på ett bra sätt
Du kan tillsammans med en kompis skapa och spela upp ett stycke på ett bra sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: