Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättande texter

Skapad 2014-10-07 11:48 i Sollebrunns skola Alingsås
Att skriva berättande texter i en egen bok med stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken. Använda en röd tråd med början, mitten och slut.
Grundskola 3 Svenska

 Du ska  arbeta med hur en berättande text är uppbyggd. Detta gör du genom att skriva en egen bok med fem kapitel. "Max och Fanny"

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

¤ Du ska arbeta med olika verktyg för att skriva texter.
¤ Du ska arbeta med meningsbyggnad.
¤ Du ska arbeta med språklära.
¤ Du ska arbeta med hur en berättande text är uppbyggd.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att;
¤ träna på din handstil
¤ arbeta med språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.
¤ arbeta med stavningsregler .
¤ arbeta med hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
¤ bearbeta din berättelse text.

Vi kommer att ha genomgångar om regler vid skrivande av berättande texter.
Vi har skrivtillfällen där du får öva att skriva egna berättelser. Det kan vara att du själv hittar på, att du berättar om en bild eller skriver om ett bestämt ämne. 
Vi kommer alltid att läsa igenom texterna för att upptäcka förbättringar.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska visa att du kan
¤ skriva en berättande text med läslig handstil.
¤ stava för dig bekanta ord och som du hittar i elevnära texter.
¤ använda dig av stor bokstav, punkt och frågetecken.
¤ skriva en berättande text med tydlig struktur som inledning, handling och avslutning.
¤ bearbeta och förtydliga din text.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att skriva en berättande text där du visar att du kan använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava för dig frekventa ord.
Du har med inledning, handling och avslutning i din text.
Texten skriver du för hand.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: