Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Öckerö kommun

Skapad 2014-10-07 16:24 i Rörö skola Öckerö
Under några veckor kommer vi att arbeta med vår närmiljö.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)

Innehåll

Våra mål med undervisningen

 • Jag känner till min närmiljö och vet att Öckerö kommun består av 10 öar
 • Jag kan hitta Rörö/Hyppeln och Öckerö kommun på en Sverigekarta
 • Jag känner till några centrala samhällsfunktioner som skola, polis, brandkår, sjukvård, kommunhus m.m.
 • Jag känner till några yrken och verksamheter i närområdet
 • Jag känner till hur naturen och miljön påverkar oss som bor här
 • Jag känner till och kan jämföra hur det är att leva och bo (levnadsvillkoren) på hemorten förr och nu.
 • Jag känner till kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • Genomföra en intervju och sammanställa resultat (åk 3)

Arbetsgång och arbetssätt

 • Tankekarta
 • Rita egen karta
 • Hitta sitt hus och sätta ut sin adress på Rörö/Hyppeln-kartan
 • Studera kommunkartan
 • Studiebesök
 • Filmer
 • Använda iPaden och dokumentera
 • Faktatexter

Bedömning

Genom att vara aktiv och delaktig i undervisningen och berätta, samtala och skriva egna texter visar du att du har nått upp till våra mål med undervisningen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: