Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska Åk 5

Skapad 2014-10-08 08:42 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2015/2016 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 5

Modersmålet har stor betydelse för barnets identitet och självkänsla och är grunden för barnets förmåga till inlärning. Barnet lär sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare. Vi kommer under höst terminen att lyssna på böcker, läsa enkla och svåra ord, meningar och texter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att tala och lyssna.

Du ska få utveckla din förmåga att läsa och skriva.

Du ska få utveckla din förmåga att förstå det skrivna språket i böckerna(klassisk arabiska), och kunna översätta till svenska.

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva. Detta gör jag kontinuerligt genom att förhöra dig på hemläxorna som du får en gång i veckan, genom att skriva i klassen och läsa  ord, meningar och texter och kunna översätta dem till svenska.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att läsa och skriva ord, meningar och enkla texter i klassen, förklara vad de olika ord  betyder och översätta dem till svenska, 

Du kommer att få träna att lyssna och skriva på Ipad, lästräna själv och med andra, skriva ord,meningar och enkla texter för hand och på Ipad. Läsa texter och kunna svara på frågorna.

Kopplingar till läroplan

 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Ml  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntligt berättande för olika mottagare.
 • Ml  1-3
  Kultur och samhälle Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
 • Ml  4-6
  Läsa och skriva Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Ml  4-6
  Språkbruk Synonymer och motsatsord.
 • Ml  4-6
  Kultur och samhälle Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: