Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering, Musik åk.5 Holmesskolan, läsåret 2016/2017

Skapad 2014-10-08 14:33 i Holmesskolan Torsby
Övergripande pedagogisk planering för hela läsåret för åk.5
Grundskola 5 Musik
När vi har musik får du möjlighet att utveckla din förmåga att musicera på olika sätt: Vi sjunger, spelar, gör rörelser, improviserar, skapar, gestaltar, lyssnar, samtalar, reflekterar, analyserar och ger feedback.

Innehåll

Undervisning

Vi sjunger unison sång, växelsång, kanon och enkel stämsång från olika genrer.

Vi använder rösten i olika vokala uttryck.

Vi tränar rytmik och spelar tillsammans på rytminstrument.

Vi lär oss ackord på gitarr och piano/keybord.

Vi lär oss musiksymboler, noter och ackordbeteckningar.

Vi lär oss att spela enkla melodier och ackompanjera sånger, gemensamt och i mindre grupp.

Vi anpassar sång, spel och rörelser till takt och puls, med timing.

Vi imiterar, improviserar, skapar och gestaltar med rörelser, rytmer, toner, text och bild, gemensamt och i mindre grupp.

Vi lär oss olika begrepp: rytm, klang och dynamik, dur och moll, piano och forte, tonhöjd, tempo, vers och refräng.

Vi lär oss om olika instrument och till vilken instrumentfamilj de tillhör: stråk-blås-sträng-tangent och slagverksinstrument.

Vi lyssnar på konstmusik, folkmusik och populärmusik och lär oss deras musikaliska karaktärsdrag.

Vi samtalar kring musikupplevelser och musikens funktion i olika tider och i olika sammanhang.

Vi lär oss att lyssna och ge omdömen om eget och andras musicerande.

Vi tränar inför musikuppträdanden.

Vi lär oss om röst-och hörselvård.

 

 

 

 

 

 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt då dina lärare ser hur väl och på vilket sätt du deltar och genomför övningar och moment, gemensamt och i mindre grupp, när vi har musik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: