Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 17 åk 6 En New Champion 6 ch 1a-2b Msv

Skapad 2014-10-08 21:37 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Repetition från New Champion 5
Grundskola 6 Engelska
I dessa inledande kapitel repeterar vi sådant vi lärde oss i New Champion 5

Innehåll

New Champion 6, ch 1a-2b

Mål för elev

-Du ska kunna formulera dig i tal och skrift på engelska

 

-Du ska kunna förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

Innehåll

Under arbetets gång kommer vi att kommunicera kring följande:

Mål för New Champion 6 ch 1a-2b

(Repetition av New Champion 5)

-Musikord      

 Ex: play the bass, play the piano

 -Frågor med do/does

Ex: Do you like music? Does your brother live in London?

 -Hur man skriver datum

Ex: When were you born?

I was born on  May 1st. I was born on December 23rd.

 -ingform (när något pågar, ej är avslutat)

Ex: Freddie sjunger. =Freddie is singing.

Pojkarna dansar.= The boys are dancing.

 Futurum (will/won´t)

Ex: Hon ska åka till Frankrike.= She will go to France.

De ska inte åka till Frankrike= They won´t go to France.

 -Regelbundna och oregelbundna verb i preteritum

Ex: play-played,          teach-taught ……

 -Frågor med did

Ex: Where did he work? He worked in a bank.

He didn´t work in a bank.

 -Prepositioner

Ex: in, on, under, next to, behind, in front of…..

 -Pluraländelser

-s, -es, - ies  Ex: boy-boys, bus-buses, church-churches, family-families,

 -Motsatsord

Ex: tall-short, big-small, young-old……

 -Komparation av adjektiv

Ex: short-shorter-the shortest

popular-more popular-the most popular

 -Tyda ljudskrift

 

Genomförande

Vi kommer att arbeta med ch 1a-2b, ett kapitel i veckan. Till varje kapitel hör skriftliga uppgifter, samt text och glosläxa. Vi lyssnar, läser, översätter och talar om texternas innehåll tillsammans. Därefter arbetar eleverna enskilt eller i grupp med uppgifter såväl muntligt som skriftligt. Efter avslutat kapitel har vi glosförhör. När arbetsområdet är avslutat har vi skriftlig diagnos.

Bedömning

 

Bedömningen avser din förmåga att:

-formulera dig och kommunicera i tal och skrift

-förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

Bedömningen sker under lektionstid men också skriftligt vid diagnos vid arbetsområdets slut samt vid läxförhören under arbetsområdets gång.

Kursplanemål

Matriser

En
En åk 6, tala, skriva och förstå, New Champion 6 ch 1a-2b, ht-17

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
• formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: