Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska åk 8-9

Skapad 2014-10-08 22:50 i Apelskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2015/2016för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 8 – 9 Modersmål

Modersmålet har stor betydelse för elevens identitet och självkänsla och är grunden för elevens förmåga till inlärning. Eleven lär sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare. Vi kommer under höst terminen att läsa olika slags texter, förstå innehållet och översätta till svenska.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att använda det arabiska språket skriftligt och muntligt. Du kommer även att få utveckla din förmåga att kunna läsa och förstå olika texter, förstå innehållet och kunna översätta till svenska

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Bedömning - vad och hur

Du ska visa att du vågar använda det arabiska språket muntligt och skriftligt.

Du visar vad du kan

 • genom att vara aktiv och delta på lektionerna
 • genom att du arbetar i läroboken.
 • skriver faktatexter
 • översätta ord, meningar och texter till svenska

Kopplingar till läroplan

 • Ml  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Ml  7-9
  Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
 • Ml  7-9
  Språkbruk Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.

Undervisning och arbetsformer

 • Vi kommer att jobba med olika slags texter där vi läser och översätter orden och texterna tillsammans.
 • Vi kommer att skriva olika texter på arabiska.
 • Vi kommer att läsa och förstå innehållet i texterna samt jobba med frågorna omkring texterna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: