Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP, Musik år 1

Skapad 2014-10-14 13:03 i Häckebergaskolan Lunds för- och grundskolor
Vi kommer att sjunga och lyssna på olika musikaliska former och genrer. Vi kommer att lära oss spela rytmer på olika sätt. Vi kommer att sjunga unisont, växelvis, samt i kanon.
Grundskola 1 Musik
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Mål

Du kommer utveckla din förmåga att:

 • delta i olika musikaliska sammanhang
 • använda din röst
 • lyssna på och uppleva olika sorters musik.
 • sjunga och lyssna på olika musikaliska former och genrer

Undervisning och arbetsformer

I undervisningen kommer vi att:

 • lyssna på olika sorters musik för att uppleva olika känslor
 • sjunga kanon och unison sång
 • träna på olika musik -och danslekar
 • lyssna och sjunga sånger, visor och musikstycken förknippade med våra traditioner
 • utveckla intresset och uppleva glädjen att utöva musik.

 

Bedömning

Vad ska bedömas?

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • sjunga tillsammans med andra
 • lyssna och ta till dig musik från olika genrer
 • kunna hålla en puls, samt spela och härma olika rytmer med kroppen och på olika rytminstrument

Hur ska det bedömas?

Jag kommer att bedöma din förmåga genom att:

 • se hur du deltar i gemensamma sångstunder
 • se hur du tar till dig musik från olika musikaliska former och genrer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Musik åk 1

Nivå1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Sjunga
Förmågan att kunna sjunga och delta i musikaliska former och genrer.
*Du använder rösten ibland och kan lära dig delar av sångerna. *Du sjunger med ibland i kanon och växelsång.
*Du använder rösten och sjunger med nästan jämt. Du lär dig stora delar av sångerna. *Du sjunger med i kanon och växelsång.
*Du använder rösten aktivt i sången, följer melodi och rytm och lär dig oftast hela sångerna. *Du tar ansvar för att stödja din grupp i kanon och växelsång.
Sjunga och gestalta
Kan klappa en enkel, given rytm. Deltar då och då i gestaltning av sånger.
Kan hålla en puls och klappa en enkel rytm. Deltar i gestaltning av sånger.
Kan hålla en puls med säkerhet och klappa olika rytmer. Gestaltar sånger med engagemang och glädje.
Lyssna
Förmågan att lyssna och reflektera och samtala
Visar då och då att du kan lyssna på presenterad musik, t ex genom att svara på frågor om den
Visar att du lyssnar aktivt på presenterad musik, t ex genom att svara på frågor eller berätta om den.
Visar att du lyssnar aktivt och intresserat på presenterad musik, t ex genom att svara på frågor, berätta och reflektera över musiken. Respekterar andras musiksmak.
Traditioner
Kan sjunga delar av sånger som anknyter till årstider, högtider och traditioner.
Kan sjunga några sånger som anknyter till årstider, högtider och traditioner.
Kan sjunga flera sånger och vet till vilka årstider, högtider och traditioner de anknyter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: