Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

medeltiden åk 5 Norra Vallby

Skapad 2014-10-14 18:59 i Norra Vallbyskolan Västerås Stad
Medeltiden
Grundskola 5 Historia

Vad var det för viktigt och spännande som hände under medeltiden?

Innehåll

Syfte


Du kommer att:

 • få en inblick i hur det var att leva under medeltiden i Sverige,
 • få kunskap om viktiga saker som hände under medeltiden i Sverige  som t.ex att vi blev ett kristet och enat land med kung och gemensam lag, digerdöden, riddare m,m
 • få kännedom om några viktiga personer under medeltiden.
 • träna din förmåga att jämföra olika tidsepoker
 • få redovisa din kunskap om medeltiden på olika sätt

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Innehåll


Inom arbetsområdet kommer följande ur centralt innehåll i ämnet historia ifrån Lgr 11 ...

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 De nordiska staternas bildande.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Konkretisering av mål


Du ska efter avslutat arbete

 • kunna beskriva hur det var att leva under medeltiden samt jämföra med nutid
 • kunna beskriva någon viktig person under medeltiden.
 • kunna beskriva några viktiga saker som hände i Sverige under medeltiden
 • kunna  hämta information från olika källor såsom faktatext, filmer samt
  internet.

 

Arbetssätt/undervisning

Du kommer att

 • se strömmande video och film
 • läsa faktatext både ensam och i grupp
 • söka fakta på internet
 • få träna dig i att ta ut stödord i faktatexter för att få innehållet mer begripligt
 • gå igenom och lära dig begrepp som hör till ämnet
 • Delta i ett Lajvspel Blot vid Birka

Bedömning

Efter avslutat arbetsområde  bedöms på vilket sätt och hur väl din förmåga är att

 • att beskriva hur det var att leva under medeltiden samt jämföra med nutid
 • beskriva någon viktig person under medeltiden
 • beskriva några viktiga saker som hände i Sverige under medeltiden
 • hämta information från olika källor såsom faktatext, filmer samt internet.

 

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
 • Hi  E 6
  Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • Hi  E 6
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser

Hi

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: