Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi och miljö åk 7

Skapad 2014-10-15 14:37 i Duveds skola Åre
Grundskola 7 Biologi
Ekologi betyder läran om hur växter, djur och mikroorganismer är beroende av varandra och av omgivningen. Inom biologin så brukar man dela upp hur man studerar sin omgivning. Man kan antingen undersöka på individnivå, d.v.s. hur varje individ klarar sig i förhållande till andra individer. Eller så kan man titta på populationer, vilket är en grupp av individer av samma art som lever på samma ställe. Vilken inverkan har vi människor på miljön.

Innehåll

Syfte


Syftet med detta arbetsområde är att eleverna ska lära sig mer om samspelet i naturen både på land och i vatten. Hur djur och växter samspelar med varandra i kampen om näring och utrymme. Olika naturtyper och vädrets påverkningar. Naturvetenskapliga begrepp. Människans inverkan på naturen och hållbar utveckling.

Detta ska vi arbeta med

Vi kommer att läsa i biologiboken (sidorna 196-244) och diskutera oss fram till begreppens betydelse. Arbeta med frågorna i boken både skriftligt och muntligt.

Lära oss viktiga begrepp. Arbetas fram under kursens gång.

Se på film.

Bedömning: Skriftligt prov samt muntligt under lektioner. Ev redovisningar 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: