👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Båstad kommun mall för pedagogisk planering

Skapad 2014-10-15 14:55 i Båstad
TA BORT DEN HÄR TEXTEN NÄR DU KOPIERAT MALLEN. Avsikten med planeringen är att skapa en struktur för undervisningen för såväl lärare som elever. Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen, samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektor och andra lärare. (se Skolverkets Allmänna råd för Planering och genomförande av undervisningen) När du använder denna mall, gör så här: Ta en kopia på mallen. Döp till arbetsområdets namn Koppla till rätt ämnen i Lgr11 Välj vilka årskurser den ska användas för. Spara utkast. Börja skriva. Publicera när du är klar.
Grundskola 1 – 9
TA BORT TEXTEN NEDAN NÄR DU SKRIVIT DIN EGEN TEXT

Beskriv arbetsområdet för eleven så att den väcker elevers nyfikenhet och intresse.

Ange tidsramen.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

• Vilka delar ur syftet vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?
• Hur tar vi reda på elevernas förkunskaper ?
• Vad kan de ha inflytande över i planeringen av arbetsområdet?

------ TA BORT TEXTEN HÄR NEDANFÖR OCH SKRIV IN DIN EGEN ----------------------

Koppla gärna till Syftestexten i Lgr11,  klicka på "Koppla" ovanför rutan i den grå listen.

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

------ TA BORT TEXTEN HÄR NEDANFÖR OCH SKRIV IN DIN EGEN ----------------------

• Hur tydliggör vi arbetsområdet för eleverna så att de är medvetna om målet med arbetet?
• Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?


 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

-----------TA BORT TEXTEN HÄR NEDANFÖR OCH SKRIV IN DIN EGEN---------------
Vilka delar i kunskapskraven som relaterar till syftet utgår du ifrån vid bedömningen? 
Hur kan eleven visa sina kunskaper på olika sätt?
Koppla gärna till delar i kunskapskraven.


Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:------ TA BORT TEXTEN HÄR NEDANFÖR OCH SKRIV IN DIN EGEN ----------------------

• Vad av det centrala innehållet kommer att behandlas i arbetsområdet?
• Finns det idéer från lärare eller elever på ytterligare innehåll som vi ser skulle kunna vara relevant att behandla inom ramen för arbetsområdet?
• Vilka delar från den samlade läroplanens övergripande mål ska eleverna ges möjlighet att utveckla i det aktuella arbetsområdet?
• Hur introducerar, genomför och avslutas arbetsområdet så att eleverna ges möjlighet att utvecklas i riktning mot ämnets syfte och läroplanens övergripande mål?
• Hur stimulerar vi elevernas språkutveckling inom ramen för arbetsområdet?
• Vilka andra ämnen kan kopplas till arbetsområdet för att skapa större sammanhang och helheter?

Koppla gärna till Centralt innehåll i Lgr11, klicka på "Koppla" ovanför rutan i den grå listen.

Dokumentation


------ TA BORT TEXTEN HÄR NEDANFÖR OCH SKRIV IN DIN EGEN ----------------------
• Hur dokumenterar vi varje elevs kunskapsutveckling? Läraren? Eleven?
• Hur kan vi använda dokumentationen för att utvärdera vår undervisning?
• Hur överför vi de erfarenheter vi gör i arbetsområdet till andra arbetsområden?