Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trikåsömnad utifrån ett estetiskt/kulturellt uttryck.

Skapad 2014-10-16 10:30 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Eleverna ska utgå ifrån att hitta en kultur/estetiskt uttryck för att sedan inspireras av detta och skapa ett eget uttryck i sin produkt. I detta arbetsområde ska vi arbeta med trikå.
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Syftet med detta arbete är att du ska lära dig att sy i trikå och att du ska utveckla din förmåga att skapa ett eget uttryck i din produkt utifrån att inspireras av en kultur och/eller estetiskt uttryck. Du ska fördjupa dig i dina tidigare kunskaper i produktutveckling och sömnad och visa på de erfarenheter och kunskaper som du har sedan tidigare. Utifrån kvalité och miljöaspekter ska du välja lämpligt material till din produkt.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling. (Lgr 11)

Kopplingar till läroplan

 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
 • Sl  7-9
  Slöjden i samhället Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
 • Sl  A 9
  Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
 • Sl  A 9
  I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
 • Sl  A 9
  Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
 • Sl  A 9
  Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
 • Sl  A 9
  Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
 • Sl  A 9
  Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
 • Sl  A 9
  Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
 • Sl  A 9
  Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Arbetssätt och undervisning

Du erbjuds:

 • Lärarledd Powerpoint presentation om hur man kan inspireras av en kultur eller ett estetiskt uttryck.
 • Lärarledd genomgång på trikåmateriallära, teknik och klädsömnadens grunder.
 • Hur ska en planering se ut? Lärare visar.
 • Materiallära-film och genomgång.
 • Gruppdiskussion - hur kan vi arbeta mer miljövänligt i slöjden? 
 • Lärarledd genomgång om hur man mäter kroppsmått och hur man ritar mönster.

 Du ska:

 1. Välja ett arbete inom trikåsömnad.
 2. Välja en/flera kulturer/estetiska uttryck som du vill inspireras ifrån.
 3. Göra en planering i skrivhäftet. Försök att skapa något ”eget” i din produkt såsom dekoration, färgval osv. Du ska ha med:Tydlig överskrift vilken teknik och vilken slags produkt det handlar om, Bilder på din inspiration, Tygprov med förklarande text vad för material du valt, tydlig snygg skiss i färg på ditt arbete. Beskriv även hur du ska arbeta för att vara så miljövänlig som möjligt i ditt arbete.
 4. Genomföra arbetet -följ instruktionen som följer med mönstret.
 5. Anteckna under arbetets gång slöjdord, moment, misstag, lösningar i din skrivbok. 
 6. Ta kort och lägg in på unikum.

Tidsram

Tiden på arbetet beror på hur avancerat och detaljrikt ditt arbete kommer att bli. Diskutera med din lärare under din planering av arbetet.

Bedömning

Du bedöms efter alla kunskapskrav i slöjd

 

Uppgifter

 • Trikå planering

 • Trikåarbete

Matriser

Sl
Kunskapskrav slöjd

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
,
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
,
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitetsoch miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: