👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Krönika åk 9

Skapad 2014-10-17 09:42 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Svenska
Krönika

Krönikan är en kort, personligt skriven text som kommenterar eller reflekterar över något aktuellt ämne. Inte sällan är krönikan underhållande med drastiska exempel. Krönikan utgår ofta från en konkret situation, något som man sett eller hört. Många krönikor ifrågasätter något, argumenterar för något eller vill få oss som läser att se en sak med nya ögon, stort som smått i tillvaron. Nu ska du vara krönikör!

Innehåll

Långsiktiga mål som undervisningen bygger på (syfte)

Syftet med ämnet svenska är bland annat följande:

Centralt innehåll

Undervisning

Vi går igenom de för krönikan typiska dragen och läser olika krönikor som vi analyserar. Ni tar del av en kamrats krönika och lämnar respons på denna.

Bedömning

Bedömningen grundas på:

 • din förmåga att med variation förmedla dina idéer i din text
 • din förmåga att förmedla upplevelser och känslor
 • din förmåga att skriva en krönika med en medveten struktur
 • din förmåga att variera ditt ordval
 • din förmåga att använda en varierad och korrekt meningsbyggnad
 • din förmåga att använda skrivregler på ett korrekt sätt, t ex styckeindelning och skiljetecken
 • din förmåga att kritiskt granska din egen text och ha förmåga att bearbeta och förbättra denVisa lärande

Du visar lärande genom att skriva en krönika med valfritt innehåll.

Uppgifter

 • Lektionsplanering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bedömningsmatris Svenska; olika typer av texter Åk 9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Medvetenhet om genre och texttyp
Skriver en text men saknar medvetenhet om genrens form och regler
Försöker följa genrens form och regler
Använder genrens form och regler på ett enkelt sätt för att bygga upp texten
Är medveten om genrens form och regler och använder dess möjligheter för att bygga upp texten
Förmåga att kommunicera med läsaren
Begriplighet
Texten är otydlig och svår att förstå
Försöker göra texten lätt att förstå för läsaren
Texten är till största delen tydlig men syftet, tex informera, roa övertyga, är något oklart
Texten är tydlig för läsaren som också förstår textens syfte, tex informera, roa, övertyga
Utförlighet
Skriver kortfattat om några händelser
Skriver om några händelser men redovisar/ radar upp händelser mer än berättar/ målar upp något
Skriver på ett målande sätt. Försöker att förmedla tankar och upplevelser
Skriver på ett personligt och målande sätt. Förmedlar tankar och upplevelser. Texten väcker tankar och känslor hos läsaren
Förmåga att bygga upp texten
Idé / uppslag
Försöker utveckla någon egen idé
Har egna idéer och utvecklar dem något
Har egna idéer och presenterar dem utförligt och väver ihop dem på ett genomtänkt sätt
Röd tråd
Försöker skriva en text med ett sammanhang
Skriver så att läsaren kan följa texten. Det finns ett sammanhang men det behöver utvecklas
Skriver så att läsaren kan följa sammanhanget i texten. Händelseförloppet är inramat av inledning och avslut
Skriver så att läsaren med lätthet och intresse kan följa sammanhanget i texten. Händelseförloppet är tydligt inramat av inledning och avslut
Språk
Ordval
Använder ett mycket enkelt språk
Skriver utan större variation i ordval
Försöker variera ordvalet men upprepningar förekommer
Skriver med ett träffande och varierat ordval
Tempusbruk
Blandar olika tempus i texten
Använder oftast rätt tempus
Anpassar valet av tempus efter olika tidsperspektiv på ett medvetet sätt
Meningsbyggnad
Skriver med enkel meningsbyggnad
Skriver med korrekt meningsbyggnad
Skriver med korrekt och varierad meningsbyggnad
Skriver med korrekt och varierad meningsbyggnad samt anpassar stilen efter ämne och situation
Skrivregler
Visar osäkerhet när det gäller skiljetecken, stavning och styckeindelning, vilket ibland stör läsningen
Visar oftast säkerhet när det gäller skiljetecken, stavning och styckeindelning.
Gör få eller inga språkliga misstag.
Texten är nästan felfri.
Kunskapskrav
Skrivteknik
 • Sv
 • Sv
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå måste du vara noga med skrivreglerna t ex stor bokstav, punkt, Stavning, styckeindelning, undvika talspråk, veta hur man skriver en dialog, kommatering mm. Du bör vara säker på tempus och jobba med meningsbyggnad. Bland långa och korta meningar. Tänk på den röda tråden och att du är säker på reglerna för den texttyp du skriver.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå bör du bli säkrare i dina formuleringar. Variera dina ord, använd ett mer avancerat språk. Var säker på form och regler för den texttyp du skriver samt hitta din personliga stil när du skriver. Ta ut svängarna lite.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.