👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och val

Skapad 2014-10-18 15:21 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Demokrati och val ur en jämförelse perspektiv mellan Afghanistan och Sverige
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Vi bor i ett demokratiskt land. Vad innebär det? Hur styrs Sverige? Vilka politiska partier ingår i Riksdagen och vad är deras politiska program? Vad är skillnader och likheter mellan Sveriges och Afghanistans poliska och val system. Allt detta kommer vi att lära oss i dari under fyra veckor .

Innehåll

Mål

Mål

 • Lära sig SO ord och begrepp både på dari och svenska

 • Lära sig fakta om Afghanistans och Sveriges politiska och statliga system

 • Samla information från olika källor om valsystemet i Afghanistan och Sverige och kunna granska kritiskt informationskällor.

   Kunna resonera över de stora skillnaderna mellan Afghanistans och Sveriges politiska system.

 • Lära sig om samhällens (Afghanistans och Sveriges) värdegrund.

   

Innehåll

Innehåll

 1. Demokrati och dess grund principer

 2. Nyckel ord och begrepp relaterade till temat.

 3. Politiska system i Afghanistan och Sverige

 4. Debattkultur och respekt för oliktänkande

 5. Centrala och regionala maktstrukturen i Afghanistan och Sverige

 6. Lagstiftande, verkställande och kontolerande organ

Arbetsform

Arbetsform

 • Söka information från nätet

 • Diskutera och argumentera i små grupper

 • Redovisa inför klassen

 • Svara muntligt och skriftligt på frågor som läraren har lagt på V- klass

Bedömning

Bedömning görs genom

 • Din roll i klassaktiviteter

 • Kvalité i dina muntliga och skriftliga uppgifter

 • Kvalité i din presentation

 • ( Se matrisen som du har fått  i pappersform) 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Ml  E 9
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  E 9
 • Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
  Ml  E 9