👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 1

Skapad 2014-10-19 18:57 i Åsaskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 1 Svenska

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att:

 • förstå och använda dig av alfabetets bokstäver
 • läsa enkla faktatexter och skönlitterära texter
 • skriva enkla elevnära texter
 • förstå och fundera kring innehållet i enkla skönlitterära texter och faktatexter
 • att tala/berätta något inför en grupp

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • koppla ihop rätt bokstav med rätt ljud
 • sätta ihop bokstäverna till ord genom att skriva
 • skriva ord och enkla texter
 • läsa och förstå en enkel elevnära text
 • förklara/reflektera kring en text eller en film genom att berätta inför en grupp

Så här kommer du att få visa dina förmågor:

 •  genom att du regelbundet läser högt för en pedagog
 • genom att du regelbundet skriver egna enklare texter
 • genom att du på ett praktiskt sätt kan gestalta innehållet i olika texter till exempel genom bild eller annat skapande
 • genom att regelbundet skriva och läsa
 • genom att delta i samtal kring olika texter och filmer
 • genom att du får berätta och tala inför en grupp

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • genomgång och träning i hur veckans bokstav låter
 • skriva för dig meningsfulla texter både enskilt och i grupp, till exempel sagor, faktatexter, dikter och tankekartor
 • genom läsning av enkla ord och texter regelbundet
 • genom olika uppgifter som tränar bokstavsljud, läsning och stavning
 • måla till dina egna texter och till andras texter
 • se på film och reflektera kring innehållet
 • lyssna på högläsning och reflektera kring innehållet och texten
 • träna på att tala inför en grupp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1