👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 5

Skapad 2014-10-19 21:11 i Björkö Papperskorgen
Pedagogisk planering för musikundervisningen i åk 5. HT2014
Grundskola 5 Musik
Vi fortsätter att spela och sjunga tillsammans. Vi kommer också att göra en analysuppgift och samtala kring musik.

Innehåll

Centralt innehåll

Undervisningens centrala innehåll handlar om musicerande, musikskapande, sammanhang och funktioner.

Undervisning

I musikundervisningen under arbetar vi med följande arbetsområden:
Genrerkännedom. Musikaliska karaktärsdrag samt musikaliska begrepp och symboler

Pianospel och sång, Svenska traditionella jul- och Luciasånger. Världsmusik i Sverige och andra länder. Musikanalys.
I musikundervisningen i åk 5 kommer eleven utveckla sin förmåga och kunskaper:

 • om olika musikaliska genrer.
 • kring vårt svenska historiska musikarv. Vi sjunger svenska sånger som speglar våra traditioner.
 • om gemensamt musicerande.
 • att aktivt lyssna och reflektera kring musik. Reflektion genom bildskapande, dans, rörelse, texter och samtal.

Bedömning

Följande kommer att bedömas:

 • elevens skrifliga och estetiskt framställda produktion, enskilt och tillsammans med andra
 • elevens delaktighet i diskussioner, reflektioner och musicerande

Så här bedöms eleven:

 • Genom lärarens observationer av elevens delaktighet i dikusssioner , reflektioner samt musicerande
 • Genom lärarens analys av elevens skriftliga inlämningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6