Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 6, VT 18

Skapad 2014-10-20 12:55 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
I åk 5 tittade vi närmare på kristendomen och nu är det dags att vi bekantar oss med resterande fyra världsreligioner - Judendom, Islam, Hinduism och Buddhism. Vi ska inte bara få kunskap om dessa religioner utan även jämföra dem med kristendomen och med varandra - vilka är likheterna och vilka är skillnaderna?

Genom att du lär dig mer om olika religioner kommer du att öka din förståelse för omvärlden och för andra människors sätt att tänka och leva.

Jag kan lova att det kommer att bli spännande!

Innehåll

Syfte:

Syftet med arbetsområdet är att du ska få kunskap om och förståelse för de fem världsreligionerna. Genom denna skapar du sedan en förståelse för hur världen och olika länder, samhällen och byar fungerar samt hur olika människor tänker och agerar.

Du ska även lära dig att se likheter och skillnader mellan religionerna samt se hur de har påverkat människor över hela världen.

Målet med undervisningen är att utveckla följande förmågor:

ANALYSERANDE FÖRMÅGAN

Du ska visa att du kan beskriva likheter och skillnader mellan olika religioner. Du ska också kunna visa en förståelse och respekt för andra människors olika religion/tro och sätt att tänka och leva.

KOMMUNIKATIVA FÖRMÅGAN

När vi samtalar och diskuterar i klassen ska du visa att du kan ställa frågor och framföra/bemöta åsikter. Vid dessa tillfällen ska du även visa att du har koll på viktig fakta som handlar om begreppet religion och de fem världsreligionerna.

BEGREPPSLIGA FÖRMÅGAN

Du ska visa att du kan använda begrepp inom religion när du samtalar eller diskuterar om sådant som har med religion/världsreligionerna att göra.

Med detta menar vi att eleven ska:

 • få kunskap om de fem världsreligionerna
 • kunna se vilka likheter som finns mellan religionerna
 • kunna se vilka skillnader som finns mellan religionerna
 • få kunskap om viktiga begrepp inom religion
 • få förståelse för hur de olika religionerna är uppbyggda samt hur de påverkar människor
 • få kunskap om hur religionerna har påverkat vårt samhälle idag
 • respektera och få förståelse för att alla människor har olika tro och sätt att tänka och leva.
 • kunna leta fakta om de olika religionerna samt sammanställa den skriftligt med egna ord.

Undervisningens innehåll ( centralt innehåll ):

Detta kommer att bedömas:

Bedömningen kommer att ske på följande sätt:

Jag gör min bedömning genom att observera och dokumentera din delaktighet på lektionerna men jag kommer även använda dina uppgifter, läxförhör samt slutprov som bedömningsunderlag.

Tidsplan:

Arbetsområdet kommer att sträcka sig från vecka 6-17.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: