👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Money

Skapad 2014-10-20 13:23 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 Engelska

Innehåll

Syfte

 

Centralt innehåll

 

Konkretisering

Du kommer att träna din förståelse av talad engelska genom att lyssna på texter och analysera vad de handlar om. Du kommer att träna din förståelse av skriven engelska genom att läsa texter och på olika sätt visa att du kan förstå innehållet. Genom att arbeta med nya ord kommer ditt ordförråd att byggas upp. Din muntliga förmåga utvecklas genom arbete med dialoger och diskussioner.
Du kommer även att lära dig använda obestämd artikel, a/an, samt verben be och have.

Undervisning

På lektionerna kommer vi att jobba med materialet i textboken på olika sätt (läsa, lyssna, öva dialoger) och vi kommer göra övningar i övningsboken. Vi går noggrant igenom och översätter texter ihop så att du är säker på att du förstår vad du läser eller lyssnar på. Vi kommer att småprata om pengar samt diskutera de olika texterna som vi läser och då är det viktigt att du är aktiv och deltar. Vi går igenom grammatik (a/an, be, have) och tränar på detta. Vi kommer skriva i Google Docs och du kommer få kommentarer av din lärare så att du därefter kan förbättra dina texter. 

Bedömning

Du blir bedömd på hur väl du:

 • formulerar dig muntligt
 • formulerar dig skriftligt
 • har lärt dig att använda de nya orden
 • har lärt dig att använda den nya grammatiken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
Skriftlig produktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll och flyt
Du kan skriva en kort och enkel text utifrån givna instruktioner. Du skriver enstaka fraser som ej knyts ihop. Du förmedlar ett innehåll som är mycket magert.
Du kan skriva en enkel text med sammanhang om vardagshändelser, med vardagliga ord och fraser. Innehållet är ganska kortfattat. Du försöker uttrycka en del egna åsikter, men de är inte utvecklade.
Du kan skriva en text om ett specifikt ämne och tar även med detaljer. Innehållet är informativt och delvis intresseväckande. Du förklarar och/eller ger en del exempel.
Du kan skriva en text som tar upp flera aspekter om ett givet ämne. Texten är mycket innehållsrik och intressant. Du beskriver, förklarar, diskuterar och/eller jämför.
Ordförråd och skriftlig korrekthet
Du använder ett enkelt, begränsat ordförråd. Du skriver svenska ord, när du inte hittar de engelska. Du gör dig inte alltid förstådd.
Du väljer ord som resulterar i att du gör dig förstådd. Du använder ett relativt enkelt ordförråd.
Du väljer ord som gör att texten är lätt att läsa och förstå. Du har ett mer variterat ordförråd.
Du använder ett varierat ordval, som visar på ett stort ordförråd och förmåga att kommunicera på målspråket.
Grammatik
Du använder, en för årskursen, mycket enkel grammatik. Du gör ofta fel som stör förståelsen.
Du använder en enkel grammatik. Du gör vissa fel som kan störa förståelsen.
Du nyttjar grammatik som är anpassad för årskursen. Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen.
Du visar på god kännedom gällande grammatik, anpassad för årskursen. Du gör få eller inga fel.
Stavning
Du gör stavfel på enkla och redan bekanta ord. Detta kan påverka förståelsen av texten.
Du gör stavfel som delvis kan påverka förståelsen av texten.
Du gör få stavfel, som inte stör förståelsen.
Du stavar i stort sett korrekt.