Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2014-10-20 15:31 i Genarps skola 4-6 Lunds för- och grundskolor
Vi kommer på olika sätt att arbeta med vikingatiden.
Grundskola 4 – 6 Historia SO (år 1-3)
...

Innehåll

Vad skall vi göra

 Under detta tema om vikingatiden ska vi på olika sätt få en förståelse för hur människorna levde på vikingatiden. Eleverna kommer både i grupp och enskilt söka nya kunskaper. Vi kommer att arbeta utifrån fantasi som förankras i fakta. Detta genom att eleverna får genom att skapa en egen vikingafamilj och uttrycka händelser genom den.

Hur skall vi göra

VI kommer söka kunskap genom 

* Titta på film

* Läsa olika texter om vikingar

* Diskussioner

Hur visar du dina kunskaper

Du kommer att visa dina kunskaper genom att skriva en bok. I boken kommer du att skapa en vikingafamilj och beskriva deras liv utifrån den fakta du fått.

 

Du kommer visa kunskap om du förståt hur en familj är uppbyggd, hur det ser ut där familjen bor och vem de bor med.

Du kommer visa kunskap om vikingarnas resor och varför runor gjordes. 

Du kommer få berätta om vilken tro de hade och vad deras gudar heter. 

 

Du kommer även få visa kunskap om varför vikingatiden tog slut och hur de påverkade oss i framtiden. 

Kan vi se några likheter mellan oss som lever idag och när vikingarna levde. 

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll

Undervisningen ska behandla följande cantralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 De nordiska staternas bildande.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 De nordiska staternas bildande.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Matriser

Hi SO
Vikingatiden

Novis
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samhälle -bosättninga - Familjens struktur och funktion - De olika stånden -Runskrift
 • Hi  4-6
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
Jag vet inte vad som kännetecknar ett vikingasamhälle. Jag kan inte berätta om familjen. Jag vet inta vad en runa är.
Jag vet hur ett vikingasamhälle är uppbyggt. Jag vet hur de bodde. Jag kan ge exempel på hur en vikingafamilj såg ut. Jag vet vad en runa är.
Jag kan utifrån olika källor välja material som jag kan använda i mina texter med mina egna ord. Jag kan med egna ord återge ett vikingasamhälle Jag kan skriva och förstånågraruntecken
Jag kan se, förstå och jämföra ett vikingasamhälle med dagens samhälle. Jag kan ergumentera för coh emot olika samhällen.
Religon
-Asatron
 • Re  4-6
Jag känner inte till asatron. jag kan inga gudar och vad de betydde i vikingasamhället.
Jag känner till asatron och jag kan ge exempel på några gudar och deras betydelse för folket
Jag förstår och kan återge någraskillnader och likheter mellan asatron och kristendom
Jag jan förstå och föra en diskussion om religionen förr och nu. Jag kan bilda mig en egen uppfattning och stå för den.
Vikingatåg
- Handel -Vapen - Plundringar -Skepp och transport
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Jag vet ingenting om var vikingarna åkte, hur de bedrev handel eller på vilket sätt de for. Jag vet inte hur de plundrade eller vilka vapen man använde.
Jag vet var de for. Jag vet hur de for. Jag vet hur de handlade och hur man bedrev handel. Jag vet hur och varför de plundrade.
Jag förstår och kan med egna ord berätta om vikingatågen, Jag kan redogöra för handel och hur de for mellan olika handlesplatser
Jag kan jämföra och dra egna slutsatser mellan vikingastidens handel, vapen, transporter och dagens.
Vad hände?
- Vikingatidens uppgång och fall
 • Hi  4-6
Jag vet ingeting om varför vikingatiden övergick i medeltid eller under vilken tidsperiod vikingatiden var
Jag vet under vilken tidsperiod vikingatiden var och jag kan berätta om några kännetecken
Jag förstår och kan se orsaker till vikingatidens avslut. Jag kan med egna ord berätta om vikingatidens kännetcken.
Jag kan se orsaker och argumenetra kring vikingatidens uppgång och fall. Jag kan jämföra vikingatiden som epok med dagens samhälle.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: