Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva sig till läsning - träningsskolan

Skapad 2014-10-21 19:49 i Ormkärrskolan Västerås Stad
Grundsärskola 3 – 5 Kommunikation
Eleven arbetar vid dator med talsyntes för att genom att skriva text till bilder utveckla läsningen.

Innehåll

Syfte

Du utvecklar din förmåga att bilda och avläsa enkla ljudenliga ord samt korta meningar. Du utvecklar din förmåga att själv skapa innehåll i texten.

Centralt innehåll / arbetssätt

Du arbetar i ett word-dokument som är förberett med en eller flera bilder som du har valt själv. Det kan vara bilder du själv har tagit, eller något du är intresserad av.

Du formulerar text till bilden/ bilderna tillsammans med en vuxen. Texten ska vara en hel mening. Vi skriver med versaler, och övar på att sätta punkt.

Om det är flera bilder så bildar de en händelsesekvens. Du tränar på att berätta vad som händer först, och sedan. 

Vid varje övningstillfälle skrivs texten ut på papper itvs exemplar. Du tar med ett hem och visar/ läser för förälder. 

Kunskapsmål

Eleven kan självständigt läsa och skriva enkla ljudenliga ord.

Eleven kan självständigt skapa en text till en bild. 

Dokumentation och bedömning

Dokumentation görs med foton, sparat arbetsmaterial och lärarens anteckningar. Vi kommer fortlöpande att bedöma din utveckling med stöd av observation och i samtal kolleger emellan.Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
  KOM   9

Matriser

KOM
Att skriva sig till läsning - grundsärskolan

Rubrik 1

Bedömningsmatris till "Att skriva sig till läsning"
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven kan självständigt läsa och skriva enkla ljudenliga ord.
Eleven hittar de vanligaste bokstäverna på datorns tangentbord och kan skriva med förlaga.
Eleven skriver enkla ord på datorn med visst stöd.
Eleven kan självständigt läsa och skriva enkla ljudenliga ord.
Ny aspekt
Eleven kan självständigt skapa en text till en bild.
Eleven skapar kort text, enstaka ord, till en bild med stöd.
Eleven hittar självständigt ett lämpligt ord till en bild och skriver med stöd,
Eleven kan självständigt skapa en text till en bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: