👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelser till musik åk 1-5

Skapad 2014-10-23 14:34 i Högadalsskolan Härryda
Rörelse till musik är en viktigt del i idrottsundervisningen. Förutom den stimulerande effekt som musiken har på sinnet och kroppen, kan den många gånger öka våran förmåga att lära och minnas.
Grundskola 1 – 5 Idrott och hälsa
Du ska få lära dig att röra dig i takt till musik. Genom lekar och danser får du möjlighet att utveckla din samarbetsförmåga och respekt för andra. Du ska lära dig att anpassa dina rörelser med hänsyn till din omgivning/dina kamrater. Du ska få utveckla din koordinationsförmåga genom att sätta ihop rörelser till given musik. Vi kommer diskutera i grupp hur olika aktiviteter påverkar hälsan och den fysiska förmågan.

Innehåll

Ämne: Idrott & hälsa

Arbetsområde: Rörelser till musik

Syfte:

Kunskapskrav:

Centralt innehåll:

Ämne: Idrott & hälsa

Arbetsområde: Rörelser till musik

Du ska få lära dig att röra dig i takt till musik. Genom lekar och danser får du möjlighet att utveckla din samarbetsförmåga och respekt för andra. Du ska lära dig att anpassa dina rörelser med hänsyn till din omgivning/dina kamrater. Du ska få utveckla din koordinationsförmåga genom att sätta ihop rörelser. Vi kommer diskutera i grupp hur olika aktiviteter  påverkar hälsan och den fysiska förmågan.

Konkreta mål:

Du ska lära dig:
- att röra dig i förhållande till musikens grundpuls. Att gå i takt till musiken. 
- att sätta ihop några enkla rörelser/stegkombinationer till given musik. 
- att anpassa dina rörelser med hänsyn till dina kamrater.
- att prata om din egna upplevelse av den fysiska aktiviteten och att föra resonemang kring hur aktiviteten kan påverka hälsan.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- anpassa dina rörelser i takt till musik. Detta visar du i utvalda lekar/danser då vi kommer lyssna och röra oss till musik under idrottslektionerna.
- sätta ihop några stegkombinationer. Detta visar du genom att sätta ihop några rörelser så det resulterar i en dans.
- samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter. Detta visar du genom att vara muntligt aktiv i gruppdiskussioner under idrottslektionerna.
- föra resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Detta visar du genom att vara muntligt aktiv i gruppdiskussioner under idrottslektionerna.

Undervisning:

Vi kommer att leka lekar där du kommer att få röra  dig till  olika sorters musikstilar. Vi kommer ha diskussioner kring hur olika typer av aktiviter kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Genom att möta och prova på olika former av träning får eleverna erfarenheter av vad träning innebär för exempelvis puls, andning och känslan i kroppen. Samtalen kommer i första hand utgå från eleven och dess upplevelse. Undervisningen kommer ta upp dansen ur flera perspektiv, dans som social gemenskap, som motionsform eller som ett kreativt uttryckssätt. Du kommer få prova på att "härma" idrottslärarens rörelser i exempelvis i en uppvärmning. Du ska också få lära dig att sätta ihop inlärda rörelser/stegkombinationer så att det blir en dans. Vi kommer också prova på bodycomat/box dels för koordinationsträning men också för att  få in en känsla av att träna i takt till musik i olika teknikkombinationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6