👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Värmelära Åk.8 HT- 17

Skapad 2014-10-24 14:32 i Dalhemsskolan Helsingborg
Under kommande period kommer vi att arbeta med värmelära.
Grundskola 8
Det här kapitlet handlar om vad värme gör i din vardag. Det kan gälla matlagning, hur du gör för att inte frysa eller vad som menas med växthuseffekt..

Innehåll

Avsnitt 1

Målet med undervisningen är att...

Eleven ska ha kunskap om:

 • Temperaturskalor, Celsius,  Fahrenheit, Kelvin skalan.
 • Absoluta nollpunkten. Varför finns det inte lägre temperatur och var finns denna temperatur?
 • Vad är värme. Hur kan man förklara vad värme är för något?
 • Värme kan spridas på tre olika sätt.(ledning, strålning och strömning)
 • Tre former: Fast - flytande - gas.
 • Stelning - Smältning-Kokning
 • Växthuseffekten - vad är detta. Vad är bra och vad är dåligt med växthuseffekten?
 • Vad händer med material vid uppvärmning? Volymen, densiteten
 • Vad händer med vatten vid uppvärmning - Is - vatten - vattenånga tre namn på samma ämne.
 • Smältvärme, specifik värmekapacitet, ångbildningsvärme
 • Vita respektive mörka ytor.
 • Isolering - hur kan man isolera bra. Hur fungerar en termos?
 • Bimetall - hur fungerar den och var används den?

Undervisningens innehåll

Vi kommer att arbeta med värmelära. Se målen ovan.

Kopplingar till läroplan

 •             Fy                                     
                                       använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,                            
 •             Fy                                     
                                       genomföra systematiska undersökningar i fysik, och                            
 •             Fy                                     
                                       använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.                            
 •             Fy        7-9                                     
                                       Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.                            
 •             Fy        7-9                                     
                                       Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.                            

Hur?

 • Vi kommer att ha genomgångar utifrån Fysik Fakta  kapitlet "Värmelära" sid 78-84
 • Vi kommer att ha diskussioner.
 • Du kommer att få göra undersökningar/laborationer.
 • Du kommer att få se en eller flera filmer.
 • Du kommer att få arbeta med uppgifter från boken sid.85-88
 • Du kommer att få hemuppgifter.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Deltagande vid diskussioner

Laboration och laborationsrapport.

Vi kommer även ha ett skriftligt prov.

Matriser

Fy - områdesmatris Värmelära år 8

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
använda kunskaper i fysik för att kommunicera och ta ställning i frågor som rör området
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör området och kan skilja på fakta och värderingar samt formulerar enkla motiveringar på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör området och kan skilja på fakta och värderingar samt formulerar utvecklade motiveringar på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör området och kan skilja på fakta och värderingar samt formulerar välutvecklade motiveringar på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
2
genomföra systematiska undersökningar i fysik.
Eleven kan genomföra olika undersökningar utifrån givna plan­eringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra olka undersökningar utifrån givna plan­eringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra olika undersökningar utifrån givna plan­eringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningen kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
3
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Eleven har grundläggande kunskaper om området och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang som rör området.
Eleven har goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang som rör området.
Eleven har mycket goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang som rör området.