Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: DLS-tester

Skapad 2014-10-27 09:51 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Diagnoser som testar dina läs- och skrivfärdigheter i svenska.
Grundskola 4 – 6 Svenska
DLS-tester i svenska

Innehåll

Syfte

Diagnoserna har som syfte att "screena" dina färdigheter och förmågor i rättstavning, ordförståelse, läshastighet och läsförståelse. Undervisningen planeras och individanpassas sedan utifrån resultatet på diagnoserna och du får möjlighet att arbeta extra med det du behöver.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
SVENSKA - DLS

Nivå 1 (Stanine 1-2)
Nivå 2 (Stanine 3-4)
Nivå 3 (Stanine 5-6)
Nivå 4 (Stanine 7-9)
Rättstavning
Diagnosen visar att du behöver lägga mycket tid på färdighetsträning i stavning.
Diagnosen visar att du har relativt god stavning men det finns vissa bitar du behöver arbeta mer med.
Diagnosen visar att du har god stavning.
Diagnosen visar att du har mycket god stavning.
Ordförståelse
Diagnosen visar att du behöver lägga mycket tid på att öva upp din ordförståelse.
Diagnosen visar att du har relativt god ordförståelse men ditt arbete i skolan skulle underlättas om du utvecklade ditt ordförråd ytterligare.
Diagnosen visar att du har god ordförståelse.
Diagnosen visar att du har mycket god ordförståelse.
Läshastighet
Diagnosen visar att du behöver öva upp din läshastighet.
Diagnosen visar att du har relativt god läshastighet men att ditt arbete med olika texter skulle underlätta om du övade upp din läshastighet ytterligare.
Diagnosen visar att du har god läshastighet.
Diagnosen visar att du har mycket god läshastighet.
Läsförståelse
Diagnosen visar att du behöver lägga mycket tid på att öva upp din läsförståelse.
Diagnosen visar att du har relativt god läsförståelse. Du behöver dock öva upp din förståelse för olika texter ytterligare.
Diagnosen visar att du har god läsförståelse.
Diagnosen visar att du har mycket god läsförståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: