Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - skriva berättande text

Skapad 2014-10-27 11:38 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 4 – 6
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Konkretisering av det centrala innehållet

Området innehåller:

*Skriva en text med skiljetecken, stycken och en röd tråd.

* Skriva både för hand och sedan med dator.

* Ge förslag, och ta emot förslag, på hur man gör texten mer intressant, spännande eller lättare att följa med.

* Använda ett varierat språk.

* Använda en tankekarta eller en annan plan för berättelsens handling. 

Arbetssätt

* Diskussion kring genre/vilken sorts text som ska skrivas. 

* Läsa exempel på hur genren skrivs och prata om vad som skiljer från andra genrer.

* Tankekarta.

* Skriva på berättelsen.

* Respons.

* Skriva klart berättelsen.

 

 

Redovisningsform

* Responsskrivning.

* Färdig berättelse som lämnas in. 

Matriser

Skrivande av berättelse och responsskrivande

SKRIVA

>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
Mottagare
Texten är begriplig för läsaren men saknar ett tydligt syfte.
Texten är begriplig för läsaren som också förstår textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera…)
Texten står på egna ben och kommunicerar ganska väl med läsaren i enlighet med textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera …)
Texten står på egna ben och kommunicerar mycket väl med läsaren i enlighet med textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera…)
Textens genre
Du har gjort försök att skriva texten på liknande sätt som andra texter av samma slag.
Du har skrivit texten på liknande sätt som andra texter av samma slag.
Du har skrivit texten på liknande sätt som andra texter av samma slag samt gör försök att följa genrens mönster för struktur och språk.
Du har följt genrens mönster för struktur och språk på ett levande sätt.
Helhetsstruktur och språk
Textens disposition (tex rubriker, styckeindelning, meningsbyggnad, satser, ordval) fungerar delvis.
Textens disposition (tex rubriker, styckeindelning, meningsbyggnad, satser, ordval) fungerar genomgående ganska väl.
Textens disposition (tex rubriker, styckeindelning, meningsbyggnad, satser, ordval) är mer genomtänkt och fungerar genomgående väl.
Textens disposition (tex rubriker, styckeindelning, meningsbyggnad, satser, ordval) är tydlig, väl genomtänkt och fungerar väl.
Styckemarkering
Ingen markering av nytt stycke.
Du markerar på eget sätt att nytt stycke börjar, till exempel genom att börja längst ut på ny rad (kallas hybridstycke).
Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag och har en kontinuitet i ditt användande.
Meningsbyggnad
Du använder oftast enkel, men korrekt meningsbyggnad.
Oftast har du använt korrekt meningsbyggnad, även i långa meningar.
Du använder en i stort sett korrekt meningsbyggnad i både enklare och mer komplexa konstruktioner
Du använder en korrekt meningsbyggnad i både enklare och mer komplexa konstruktioner
Användning av ord
Du använder enklare ord och då oftast korrekt.
Du använder både enklare och svårare ord och då oftast korrekt.
Du använder enklare och svårare ord korrekt.
Du använder en variation av ord på ett korrekt och nyanserat sätt.
Stavning
Du stavar de flesta ord korrekt, men du gör vissa återkommande stavfel.
Du stavar enklare och välbekanta ord korrekt.
Du stavar oftast korrekt.
Du stavar även mer komplicerade ord korrekt.
Responsskrivning
Du värderar texten utan att bygga ut resonemanget.
Du värderar texten och ger någon förklaring till din värdering.
Du värderar texten och ger genomtänkta förklaringar och motiveringar.
Du värderar texten genom att ge genomtänkta förklaringar och väl utbyggda motiveringar utifrån texten och egen erfarenhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: