👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återvinning med Skalman

Skapad 2014-10-27 14:27 i Vitklövergatans förskola Ale
Sortering av kartong, papper, batterier
Förskola
Skalman har flyttat in i vårt rum på Rödklövern där han ska lära oss lite om återvinning och vår miljö.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Barnen är i åldrarna 1-3 år. Genom samarbete mellan yngregrupperna kommer vi att ha olika grupper utefter vart barnen befinner sig i sin utveckling.

Mål

 • Alla barn ska få lära sig sortera
 • Gå till en återvinningscentral
 • Samtala om miljön

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

Omformulering av läroplansmål

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Efter att ha introducerat Skalman och hans lilla återvinningscentral kommer barnen att få lära sig lite om hur man sorterar.

Vi kommer att samla kartong, papper på våra avdelningar, samt att barnen får ta med sig batterier hemifrån.

Barnen kommer att få gå till återvinningscentralen för att lämna och sortera det vi har samlat ihop.

Vi kommer att samtala om vår miljö.

 

 

Uppföljning

Utvärdering

Analys och utveckling