👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2014-10-28 11:10 i I Ur och Skur Statarlängan, grundskola Grundskolor
förmågor i Matematik
Grundskola 1 – 4 Matematik
Vi vill skapa lektioner inne och ute som utvecklar dina förmågor i matematik.

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga att samtala om och lösa problem med olika stategier och metoder.
Du ska utveckla din förmåga att använda och analysera begrepp.
Du ska utveckla din förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beäkningar och lösa rutinuppgifter.
 

Redovisning

Eleverna visar sina kunskaper genom aktivitet vid genomgångar.
Eleverna visar sina kunskaper genom att vara aktiva i gemensamma och enskilda samtal.
Eleverna visar sina kunskaper genom att vara aktiva vid praktisk matematik.
Eleverna visar sina kunskaper genom olika diagnoser.
Eleverna visar sina kunskaper genom att tydligt kunna visa hur de tänker vid problemuppgifter.

Matriser

Ma

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Matematik
Förmågan att samtala om matematik, - lösa problem - delta i samtal och förklara tankegångar.
Eleven kan delta i och lösa elevnära konkreta matematiska problem.
Eleven kan lösa elevnära konkreta matematiska problem och kan berätta om sitt tillvägagångssätt.
Eleven kan lösa matematiska problem och väljer mellan fungerande metoder och uttryckssätt. Eleven berättar om sina tillvägagångssätt och bedömer resultatets rimlighet.
Matematik
Förmågan att använda och analysera, - begepp - samband mellan begrepp
Eleven känner till några begrepp.
Eleven känner till flera begrepp och kan se samband.
Eleven visar grundläggande kunskaper om begrepp genom att använda dem vid olika beräkningar.
Matematik
Förmågan att välja och använda lämliga metoder, - lösa rutinuppgifter - göra beräkningar
Eleven kan med hjälp använda de färdigheter som behövs för att lösa uppgifterna.
Eleven närmar sig användbara stategier och börjar automatisera huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder för att lösa rutinuppgifter och göra beräkningar med naturliga tal.
Matematik
Förmågan att välja och använda lämpliga metoder vid mätningar och jämförelser.
Eleven kan med hjälp göra enkla mätningar och jämförelser.
Eleven kan göra enkla mätningar och jämförelser och använder vanliga måttenheter.
Eleven gör enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av olika måttenheter.

Ma
Matematik år 1-4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Nivå 7
Nivå 8
Begrepp
Utan inbördes ordning:
Rumsuppfattning: t ex. i, under, framför
Storleksordning t ex. större, mindre
Antal t ex. fler, färre
Hälften och dubbelt
Udda och jämnt
Tid Veckodagar Månader År
Dagar/ veckor på ett år, skottår m.m.
Pengar

Rubrik 1

De fyra räknesätten
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Nivå 7
Nivå 8
Taluppfattning
1-10
0-20
Ordningstal
0-100 räkna med 5-steg och 10-steg
Positionssystemet, ental, tiotal och hundratal.
0-1000
Överslagsräkning
Miniräknare
Addition
Förstå innebörden
Tio-kompisar Med fingrar
Tio-kompisar Utan fingrar
Förstå kopplingen till subtraktion
Addition utan tio-talsövergång
Addition med tio-talsövergång
Skriftliga räknemetoder utan minnessiffra.
Skriftliga räknemetoder med minnessiffra
Subtraktion
Förstå innebörden
Tio-kompisar Med fingrar
Tio-kompisar Utan fingrar
Förstå kopplingen till addition
Subtraktion utan tio-talsövergång
Subtraktion med tio-talsövergång
Skriftliga räknemetoder utan lånesiffra
Skriftliga räknemetoder med lånesiffra
Multiplikation
Förstå innebörden
0-5
6-10
0-12
Multiplicera med 10, 100 och 1000
Skriftligräknemetod med ensiffrig faktor
Skriftligräknemetod med flersiffrig faktor
Division
Förstå innebörden
Division med 2, 3, 4, 5 och 10.
halv, tredjedel och fjärdedel.
Division med 6, 7, 8, 9.
Division med sista siffran 0.
Skriftliga räknemetoder
Bråktal
Decimaltal

Enheter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Nivå 7
Nivå 8
Tid
Hel
halv
Kvartar
Hela klockan
Digitala klockan
Omvandla enheter
Längd
Meter
Centimeter
Decimeter
Millimeter
Kilometer
Mil
Omvandla enheter
Volym
Liter
Deciliter
krm, ml, tsk, cl, msk
omvandla enheter
Vikt
Kilo
Gram
Hekto
Ton
Omvandla enheter

Geometri

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Nivå 7
Nivå 8
Geometri
Cirkel, kvadrat, rektangel, triangel
fler geometriska former.
Omkrets
Area
Skala
Vinklar
Ritningar och kartor

Algebra

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Nivå 7
Nivå 8
Algebra
Enkla mönster
Obekanta tal enkla
Svårare mönster
obekanta tal svårare

Statistik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Nivå 7
Nivå 8
Statistik
Avläsa tabeller och diagram
Göra tabeller och diagram
Medelvärde

Problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Nivå 7
Nivå 8
Problemlösning
Kunna förstå och lösa enkla mettesagor.
Kunna översätta enka matesagor till ett matematiskt språk.
Kunna använda strategier för matematisk prblemlösning i enkla situationer.
Kunna använda matematisk formulering utifrån enkla vardagliga situationer.
Kunna utföra matematiska problem i flera steg.
Kunna förklara och argumentera.