Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Åk 4

Skapad 2014-10-28 13:26 i Morgongåva skola F-6 Heby
Sverige
Grundskola 5 Geografi

Vi kommer att jobba med ett arbetshäfte och läsa i textböcker. Vi kommer även att jobba och diskutera närmiljö. Kartkunskap med kartböcker och film.

Innehåll

1. Övergripande mål:

  

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

2. Kursplanemål:

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

3. Konkretiserade mål:

Du skall kunna:

 • Använda en kartbok för att leta fakta 
 • Vad olika tecken betyder i kartboken 
 • Fakta om olika delar i Sverige, Norden och Europa
 • Lite om närmiljön
 • Resonera om hur vissa saker påverkas av den miljö vi lever idag
 • Hur jorden ser ut

 

4. Bedömning:

Vi bedömer vad du kan om:

 •  Natur och kulturkunskap
 • Landskap,resurser och befolkning
 • Geografiskabegrepp
 • Kartor,källor och verktyg
 • Namngeografi

 

 

5. Undervisning:

Vi kommer att jobba med:

 • Film
 • Resonemang i grupp
 • Fakta ur kartböcker och textböcker

 

 

6. Tillämpningsuppgift:

Visa att man är aktivt deltagande på lektionen

Vi kommer att avsluta med ett muntligt eller skriftligt test.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: