Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 16 åk 8 Re Judendomen Asv

Skapad 2014-10-28 20:40 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Religionskunskap

Innehåll

Mål för elev

Du skall kunna beskriva huvuddragen i judisk tro och historia.

Du skall ge exempel på hur judendomen påverkat och påverkar samhället samt hur samhället påverkar judendomen. 

Innehåll

• Centrala tankegångar och urkunder i judendom.

• Varierande tolkningar och bruk inom judendom.

Huvuddragen i judendomens historia.

Sambandet mellan samhälle och judendom i olika tider och på olika platser.  

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Etiska frågor samt människosynen i judendom.

Genomförande

Vi arbetar under veckorna 34-39 med att studera judendomen.

Ni kommer att jobba med drama, se film, vi har genomgångar och diskussioner, arbete med uppgifter i grupp och enskilt.

Vi kommer att ha läxor, redovisning av uppgifter samt avslutar med ett prov.

Bedömning

Grund för bedömning är:

- elevens kunskap om judisk tro och historia

- elevens förmåga att redogöra för samband mellan judendom och samhälle i olika tider och på olika platser

Kursplanemål

• analysera judendomen samt olika tolkningar och bruk inom denna

• analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.

Matriser

Re
Judendomen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Se samband
Eleven har grundläggande kunskaper om judendomen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen. Exempel: Du kan berätta om hur religionen påverkar människors liv. ”En person med judisk äter inte griskött för det är inte tillåtet.”
Eleven har goda kunskaper om judendomen och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religioner. Exempel: Du kan berätta om judiska seder och förklara hur de är kopplade till deras religiösa skrift. ”enligt matregler i Torah bör en troende äta kosher. Kosher är mat som...
Eleven har mycket goda kunskaper om judendomen och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religioner. Exempel: Du kan redogöra för olikheter inom judendomen men även se gemensamma drag med andra världsreligioner. ”Matregler finns i många religioner. För sekulariserade är matreglerna ... eftersom de har sin grund i en tid...medan en ortodoxt troende...”
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: