Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen

Skapad 2014-10-29 08:07 i Vallhallaskolan F-6 Papperskorgen
Grundskola F Religionskunskap Svenska som andraspråk Svenska
Kristendomen är världens största religion och vi lär oss om dess heliga rum, ritualer, levnadsregler och centrala tankegångar.

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Undervisningen ska syfta till att du utvecklar kunskaper om religioner i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska du bli uppmärksam på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

 

Det här kommer du att få undervisning om

Se centralt innehåll nedan.

Det här ska du lära dig

Se kunskapskrav nedan.

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få:

 • genomgångar i helklass,
 • läsa och ta del av olika slags texter t ex från läroboken, artiklar, reportage, bibelberättelser,
 • arbeta med instuderingsfrågor,
 • sammanfatta en religion utifrån olika källor,
 • föra samtal i grupp utifrån olika etiska dilemman,
 • se film och samtala utifrån filmen,

 

Det här kommer jag att bedöma

I slutet av arbetet ska du kunna svara på följande frågor:

 • Hur ser det ut inne i en kyrka?
 • Vad kan en kristen göra för att visa sin tro i vardagen?
 • Vem var Jesus och vad gjorde han?
 • Hur och varför firar kristna jul och påsk?
 • Vad innebär dop och konfirmation?
 • Hur kommer man till himlen enligt kristendomen?
 • Hur tyckte Jesus att en god människa skulle leva?
 • Hur tror kristna att Gud är?
 • Hur skiljer sig julfirandet idag från hur man firade jul förr?

Du ska också kunna begreppen:

krucifix, Bibeln, Gamla testamentet, Nya testamentet, uppstå, förlåtelse, barmhärtig, medlidande, bön, psalm, sed, dop, konfirmation, sakrament, nattvard, predika, välsigna, synd, lärjunge.

Du ska visa vad du kan genom att göra uppgifter ur Tummen upp! När du arbetar med uppgifterna kommer du att få tillgång till läroboken och de texter du har arbetat med under arbetsområdet. Då visar du också att du kan söka information ur olika källor.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: