Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva brev

Skapad 2014-10-29 08:26 i V Bodarna skola Alingsås
I det här arbetet kommer du under en längre tid att få flera tillfällen att träna dig på att skriva brev.
Grundskola 1 – 3
Våra klasser kommer att skriva brev till varandra. En av klasserna (åk 3) kommer att börja genom att skriva ett gemensamt brev till den andra klassen (åk. 1). Vi kommer sedan att fortsätta arbetet genom att skriva brev till varandra individuellt och utforska hur man kan lära känna varandra genom att skriva.

Innehåll

I kursplanen för svenska står det under SYFTE att:

-Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

-Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Varför gör du det här ?

Tanken är att du ska stimuleras i din lust att skriva när det finns en mottagare till det du skriver och att de elever som skriver till varandra också ser en mening med sitt skrivande när de har en mottagare som de vill lära känna.
Att skriva till någon annan ställer också krav på handstilen, att den ska vara läslig, vilket också är ett tydligt kunskapsmål som finns i kursplanen.
Ytterligare ett mål med att skriva just brev är att du i skolan ska träna strategier i att skapa olika typer av texter, i det här fallet brev.

Vad behöver du lära dig?

I arbetet med att skriva brev ska du få träna på:

-strategier för att skriva olika typer av texter, i detta fall brev där man berättar om sig själv, ställer och besvarar frågor
-enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden,
-handstil,
-språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken,
-stavningsregler för vanligt förekommande ord 

Hur gör du?

I arbetet med att skriva brev kommer vi tillsammans att läsa några olika brev och titta på vad som är gemensamt då man skriver brev; datum, hur man börjar, slutar och hur man svarar på och skriver frågor.
Vi kommer att börja genom att skriva ett första brev till vår "vänklass" (en åk. 1) tillsammans.
Du kommer sedan få skriva brev till en elev på en annan skola som kommer att svara dig. Till din hjälp, när du skriver ditt första brev, kommer du att ha en checklista.

Det här kommer att bedömas 

I slutet av det här arbetet kommer jag att bedöma din förmåga att formulera dig och kommunicera i skrift (brevform). Jag kommer att titta på dina brev, om de innehåller de punkter vi gått igenom t.ex datum, hur man inleder ett brev, frågor, svar på frågor och avslut.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: