👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

svenska åk. 3

Skapad 2014-10-29 12:42 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Du ska fortsätta att utveckla din språkliga förmåga genom att tala, lyssna, läsa och skriva i olika sammanhang.
Grundskola 3 Svenska

Innehåll

 

   svenska åk 3

   Mål att uppnå - kunna:

 - läsa elevnära texter med flyt

 - visa grundläggande läsförståelse genom att använda fungerande lässtrategier

 - föra resonemang om budskap i texter

 - skriva enkla texter med läslig handstil 

 - skriva enkla texter på I-pad eller dator

 - använda stor bokstav, punkt och frågetecken

 - stava vanligt förekommande ord

 - skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och avslutning

 - söka information ur anvisad källa

 - skriva enkla faktatexter med ämnesspecifika ord och begrepp

 - kombinera text och bild

 - bearbeta texter utifrån respons

 - samtala om frågor och ämnen du känner till och framföra egna åsikter

 - ge och ta enkla muntliga instruktioner

 Undervisningens innehåll: 

 -      Tala, läsa och skriva i olika situationer

-       Läsa och skriva berättande texter och faktatexter


-       Att lyssna/läsa och följa instruktioner

-       Läsförståelse

-       
Bearbeta texter utifrån respons

-       
Skiljetecken och stor bokstav


-       Stavning/
Välskrivning/skrivstil
/Skriva texter på dator/I-pad

-       Söka information och skriva faktatexter


-       Tankekartor och olika sätt strukturera skrivandet på.


-       Nya ord och begrepp

-       
Språklära - t ex synonymer, ordklasser, motsatsord, alfabetisk ordning, ordkunskap.


-       Tyst läsning och högläsning


-       Muntlig redovisning