Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De första civilisationerna och religionen

Skapad 2014-10-29 13:08 i Fuxernaskolan Lilla Edet
De första civilisationerna och människans tidiga utveckling. Religionens framväxt och betydelse för människan.
Grundskola 7 Religionskunskap Historia
Från människans tidiga åldrar där samlaren, jägaren och fiskaren står i centrum tar vi oss via de första bönderna och att man blev bofast, till de tidiga städerna och civilisationerna bildas. Till detta väver vi även in hur människan börjar fundera kring de stora frågorna om livets uppkomst och mening. Vi går från de första naturreligionerna fram till Antikens mytologi.

Innehåll

Genomförande/material

Vi kommer att jobba med det här ämnesområdet med hjälp av föreläsningar av läraren samt att vi kommer att titta på ett par filmer. Vi har även ett bra material i vår lärobok som vi kan använda.

Föreläsning/genomgång: Prezi hittar du via den här länken! 
(Första Civilisationerna år 7)

Filmer: 

Stora Civilisationer - Mesopotamien

Stora Civilisationer - Egypten

Gleerups

Pearltrees, Länksamling

Annat material från andra lärare 

Inspelat material: Genomgång - Mesopotamien https://www.youtube.com/watch?v=VaaY_BDm_ZQ&feature=youtu.be

Genomgång - Egypten https://www.youtube.com/watch?v=fXdMxlAJEj4&list=UUTmDHYsCF0FtxfUGxlPiTcA

Uppgifter

 • Hur "skapades" religion?

 • Egypten

 • Första Civilisationerna

 • Mesopotamien del 2

 • Människans fördelar och utveckling

 • Mesopotamien del 1

 • Egypten - Gleerups

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: