Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppdrag "Återbruk" i textilslöjden

Skapad 2014-10-30 23:00 i Gruvrisskolan Falun
Inom arbetsområdet "Återbruk" skapar eleverna nya föremål utifrån använda material.
Grundskola 4 – 6 Slöjd
"Slit-och släng"-trenden gör att sopberget i världen bara växer men släng inte bort utan ta till vara och tillverka något annat av det som inte används mer. Sätt fart på

fantasin!

Inom arbetsområdet "Återbruk" kommer du att tränas i att se möjligheter av att göra nytt av gammalt. Ditt uppdrag är att komma på en idé och återbruka i textilslöjden!

Genom arbetsområdet skapar eleverna nya föremål, och gör om sådant som inte används mer. Eleverna ska öva på att med gamla material främja en hållbar utveckling. Eleverna ges förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt. I slöjdsalen finns olika material att tillgå efter rensning som; gamla lampstommar, slipsar, tygrester, plastlock etc.

Innehåll

Undervisning

Genom arbetsområdet skapar eleverna nya föremål, och gör om sådant som inte används mer. Eleverna ska öva på att med gamla material främja en hållbar utveckling. Eleverna ges förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt. I slöjdsalen finns olika material att tillgå efter rensning som; gamla lampstommar, slipsar, tygrester, plastlock etc. Men leta gärna därhemma. Kanske finns något i förrådet?

Vad återbrukas/ återvinns i samhället och vad kan vi återbruka i slöjden? Du får tillgång till olika använda material i slöjdsalen, du kan söka inspiration i böcker, på nätet eller efter förebild av något jag har skapat. Sedan väljer du ett redan använt material och skapar en ny produkt. Hela processen är viktig, från idé och planering till färdig produkt. Under arbetets gång skriver du, efter varje lektion, i din loggbok om hur ditt arbete går framåt.  Använd slöjdord och glöm inte bort att ta med dina tankar om miljö och hållbar utveckling. Under arbetets gång kommer vi att titta på filmklipp och annat material som belyser arbetsområdet.

Självklart går det även att ta med sig något hemifrån som kan återanvändas!

Övergripande mål

Kursplanemål

Konkretiserade mål

Eleven ska få möjlighet att:

 • träna på att använda olika verktyg och redskap och känna en trygghet i att använda dem
 • blanda material och tekniker för att utveckla sin kreativa förmåga
 • öva på att arbeta självständigt och väjla tillvägagångssätt
 • att skapa utifrån ett miljöperspektiv
 • träna på att utveckla idéer

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du:

 • utvecklar idéer, med hjälp av inspirationsmaterial
 • använder handverktyg, redskap och maskiner
 • väljer handlingssätt som leder arbetet framåt
 • berättar om ditt arbete i din loggbok

* Arbetet med återbruk ingår även i för skolan gällande tema "Miljö och hälsa". Elevarbeten inom området kommer att presenteras i form av en utställning.

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl

Matriser

Sl
Slöjd Kunskapskrav

>>>
.
>>>
>>>
>>>
>>>
Formgivning efter instruktion.
Jag kan på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag kan på ett UTVECKLAT OCH RELATIVT väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag kan på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Redskap/Verktyg och säkerhet.
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
Materialval, miljöaspekt och motivering.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer jag tillvägagångssätt och ger ENKLA motiveringar till mina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer jag tillvägagångssätt och ger UTVECKLANDE motiveringar till mina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer jag tillvägagångssätt och ger VÄLUTVECKLADE motiveringar till mina val.
Kreativitet och utveckling av idéer.
Jag kan i slöjdarbetet BIDRA TILL ATT UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Jag kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Jag kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial OCH SÅDANT SOM JAG SJÄLV SÖKT UPP
Arbetsprocessen
Under slöjdarbetet BIDRAR JAG TILL ATT FORMULERA OCH VÄLJA HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT
Under slöjdarbetet FORMULERAR OCH VÄLJER JAG HANDLINGSALTERNATIV SOM EFTER NÅGON BEARBETNING LEDER FRAMÅT
Under slöjdarbetet FORMULERAR OCH VÄLJER JAG HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT
Reflektionsförmåga.
Jag kan ge ENKLA omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Jag kan ge UTVECKLADE omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Jag kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Estetisk förmåga.
Jag tolkar slöjdföremåls uttryck och för då ENKLA resonemang om symboler, färg, form och material.
Jag tolkar slöjdföremåls uttryck och för då UTVECKLADE resonemang om symboler, färg, form och material.
Jag tolkar slöjdföremåls uttryck och för då VÄLUTVECKLADE resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: