Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige - vår del av världen

Skapad 2014-10-31 20:20 i Högastensskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Geografi
Vi kommer under en tid framöver arbeta med landet vi bor i, Sverige. Du kommer att få lära dig fakta om våra landskap och vår natur. Vi kommer att utgå från Sveriges karta och ta reda på hur Sverige är indelat i olika delar och hur det ser ut i de olika delarna när det gäller klimat, natur, naturtillgångar, städer och befolkning. Vi kommer också att arbeta med hur man hittar på en karta och lära oss många geografiska ord och begrepp.

Under arbetet kommer vi följa ett äventyr som innehåller lika delar hjältemod, skurkstreck och mystik. I serien Geografens testamente följer vi Holger Nilsson och ingenjör Mortensens jakt på ledtrådar genom stora skogar, djupa sjöar och över vida slätter samtidigt som du får lära dig om Sveriges geografi och historia.

Innehåll

Målet med undervisningen

 • Få kunskaper om och ökad förståelse för 

  • Sveriges olika delar, landskap, städer, berg, hav, sjöar m.m.
  • Sveriges klimat, naturtyper och naturtillgångar
  • Nationella minoriteter i Sverige som t. ex samer och deras historia.
  • Hur man använder kartor och andra geografiska källor för att söka kunskap
  • Hur man använder litteratur och media för att söka kunskap och att kritiskt granska dess information.
  • Olika geografiska begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi
  • Hur man kan jämföra olika landskap, naturtyper, var människor bor i Sverige.
  • Förmågan att läsa en faktatext och ta ut stödord. Med hjälp av stödorden skriva en egen text.
  • Fördelningen av Sveriges befolkning, samt orsaker och konsekvenser av denna.
  • På vilket sätt människan och naturen påverkar jordytan.
  • Varför människor flyttar och varför städer ofta ligger nära vatten.
  • Hur människor lever och arbetar i de olika delarna av vårt land.

Undervisning

 • Se filmer och diskutera dem.
 • Arbeta med kartkunskap, både med hjälp av kartboken som med digitala verktyg.
 • Arbeta med olika slags texter, t. ex Puls geografi Sverige och kompassresan.
 • Arbeta i helklass och i mindre grupper.
 • öva på centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi, 
 • öva på att ta reda på fakta i läromedel och på Internet och diskutera olika källors användbarhet

Bedömning

Vi kommer tillsammans bedöma hur väl du...

 • Du kan peka ut viktiga geografiska punkterna i Sverige (t.ex. landskap,städer, sjöar, hav och berg) och kan använda kartbegrepp.
 • Du kan berätta om Sveriges naturtyper och vad som kännetecknar dem.
 • Du kan naturresurser och vad de används till och hur det påverkar var i landet människor bor
 • Du gör jämförelser och finner likheter och skillnader.
 • Kan berätta och förklara Sveriges klimat.
 • Kan och använder geografiska begrepp,
 • använder en karta för att samla information.
 • Kan förklara hur enkla val i vardagen kan påverka miljön och andra människor i världen.
 • Kan berätta om Samerna och dess historia och levnadsförhållanden.

 

 

Matriser

Ge
Sverige åk 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sverige - namngeografi
Namn på landskapen samt orter, berg, hav och vatten.
 • Ge  4-6
Du kan med viss säkerhet namn på några av landskapen samt några orter, berg, hav och vatten.
Du kan med viss säkerhet namn på flera av landskapen samt några orter, berg, hav och vatten.
Du kan med säkerhet namn på de flesta landskapen samt ett flertal orter, berg, hav och vatten.
Väderstrecken
Kunna de fyra väderstrecken.
 • Ge  4-6
Du kan namnge de fyra väderstrecken.
Du kan namnge de fyra väderstrecken och kan med viss säkerhet ange vilken riktning de har.
Du kan namnge de fyra väderstrecken och kan med säkerhet ange vilken riktning de har.
Kartan
Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler. Kunna använda en kartbok för att söka information.
 • Ge  4-6
Du kan förklara vad några av färgerna och kartsymbolerna betyder. Du kan med hjälp söka information i en kartbok.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med viss hjälp använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med viss hjälp hitta information i en kartbok.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med säkerhet använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med säkerhet hitta information i en kartbok och använder dig då av registret.
Natur- och kulturlandskap
Kunna ge exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Kunna förklara processen bakom och deras utmärkande drag.
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du kan ge några exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Du kan med hjälp förklara processerna bakom.
Du kan ge några exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Du kan med viss hjälp förklara processerna bakom och deras utmärkande drag.
Du kan ge flera exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Du kan med säkerhet förklara processerna bakom och deras utmärkande drag samt kan ge något exempel på hur dessa påverkar människor och natur.
Sveriges befolkning
Fördelningen av Sveriges befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge
 • Ge  4-6
Du känner till fördelningen av Sveriges befolkning och kan med hjälp ge någon orsak till fördelningen och beskriva någon konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Sveriges befolkning och kan med viss hjälp ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.
Du känner till fördelningen av Sveriges befolkning och kan ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: