👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ondskan

Skapad 2014-11-02 18:21 i Västerholm Grundskolor
Vi läser och arbetar utifrån den nerkortade versionen av Ondskan, skriven av Jan Guillou.
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Nu är det dags att fokusera på läsningen. Ondskan är en bok om en stökig kille som blir skickad till internatskola. Den är delvis baserad på författarens egna upplevelser. Boken kom ut 1981 och räknas som en modern klassiker.

Innehåll

Läsning

När vi läser handlar det inte bara om att kunna läsa med flyt och förstå orden man läser. Inte heller att man kan förstå vad som händer i boken. Läsningen ska kunna skapa diskussion och frågor. Frågor som rör både vardagen och livets stora frågor. 

Frågor

Utifrån mina och era egna frågor till texten arbetar vi för att få träna den grundläggande förmågan att förstå det man läser. Det är även ett bra sätt att få igång resonemang om texten.

Läsloggar

Vi skriver läsloggar. Det är ett sätt att tänka till och reflektera kring en bok. Att stanna upp och skriva ner några funderingar, tankar eller frågor är ett sätt att skapa en större medvetenhet och förståelse om texten. Men även att se hur texten kan kopplas till ditt liv.

Demokratiloggar

Att diskutera, tycka till och skapa en åsikt är viktigt. Det är en av demokratins förutsättningar. Ibland är det dock svårt att komma till tals och få utrymmet att tycka till. Men diskussioner behöver inte bara vara muntliga samtal. Genom demokratiloggar får alla utrymme att visa vad de tycker. 

Matriser

Sv SvA
Ondskan

Förmågor som ska övas och bedömas under momentet:

F
E
C
A
Läsflyt
Når inte kraven för E.
(Sv) (SvA) Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
(Sv) (SvA) Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
(Sv) (SvA) Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Når inte kraven för E.
(Sv) (SvA) Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar du grundläggande läsförståelse.
(Sv) (SvA) Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar du god läsförståelse.
(Sv) (SvA) Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar du mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera
Når inte kraven för E.
(Sv) (SvA) Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
(Sv) (SvA) Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
(Sv) (SvA) Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Textens sammanhang
Når inte kraven för E.
(Sv) Du kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. (SvA) Du för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
(Sv) Du kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. (SvA) Du för också utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då relativt väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
(Sv) Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. (SvA) Du för också välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Diskussion och samtal
Når inte kraven för E.
(Sv) Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. (SvA) Du kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. I sådana situationer kan du ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Du väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
(Sv) Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. (SvA) Du kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt. I sådana situationer kan du ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Du väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
(Sv) Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. (SvA) Du kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. I sådana situationer kan du ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Du väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.