👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiförsök - NTA

Skapad 2014-11-02 20:47 i Västra skolan Hudiksvall
Kan du lösa mysteriet med de fem vita pulvren?
Grundskola 4 Kemi
I temat testar vi fem vita ämnens kemiska och fysikaliska reaktioner. Med hjälp av resultaten kan vi sedan identifiera en blandning av två ämnen.

Innehåll

Beskrivning

Temat kemiförsök börjar i elevernas tankar kring och frågor om kemikalier och kemi. De lär sig om kemisäkerhet och om hur man genomför systematiska undersökningar.

I de första undersökningarna gör de observationer och beskriver egenskaperna hos fem till synes likadana vita kemiska ämnen. Därefter genomför de en rad experiment där de bl.a. blandar de fasta ämnena med olika vätskor.

Till slut har de en mängd data som de kan använda för att analysera och identifiera en blandning av två av de kemiska ämnena.

Läs mer på http://www.ntaskolutveckling.se/Teman/Kemiforsok1/

Arbetsgång

Temat består av 12 uppdrag:

Materia har olika kemiska och fysikaliska egenskaper

Uppdrag 1
Ämnen runt omkring oss.
Eleverna diskuterar vad de vet om ämnen och beskriver egenskaper hos ett okänt ämne i pulverform.

Uppdrag 2
Mitt kemilaboratorium.
Eleverna utvecklar sin observationsförmåga genom att beskriva fem liknande vita ämnen.

Uppdrag 3
Testa okända ämnen med vatten.
Eleverna undersöker fysikaliska egenskaper hos fem okända ämnen.
Eleverna beskriver fem ämnens löslighet i vatten.

Uppdrag 4
Undersök vattenblandningar.
Eleverna undersöker om det går att separera fasta ämnen från vatten.
Eleverna filtrerar blandningar för att nå fler egenskaper hos blandningarna.

Uppdrag 5
Upptäck kristaller.
Eleverna odlar kristaller och lär sig om avdunstning.

Med hjälp av kemiska och fysikaliska tester kan materiens egenskaper Identifieras.

Uppdrag 6
Test med ättika
Eleverna beskriver hur fem olika fasta ämnen reagerar med ättika.

Uppdrag 7
Test med jod.
Eleverna testar att blanda fem fasta ämnen med jod.
Eleverna beskriver hur ämnena reagerar med jod

Uppdrag 8
Test- med rödkålssaft.
Eleverna utvecklar sin kunskap om kemiska reaktioner.
Eleverna beskriver hur ämnena reagerar med rödkålssaft.

Uppdrag 9
Testa okända ämnen med uppvärmning.
Eleverna studerar effekten av värme på fem okända fasta ämnen.
Eleverna beskriver hur ämnena reagerar då de värms.

Uppdrag 10
Vilka var de olika ämnena?
Eleverna använder sin kunskap för att bestämma de tidigare okända ämnena.
Eleverna sammanfattar sina testresultat för att försöka identifiera de fem olika ämnena.

Okända ämnen och vätskor kan klassificeras genom att bestämma deras egenskaper.

Uppdrag 11
Identifiera okända fasta ämnen.
Eleverna jämför sina testresultat med tidigare kända data för att identifiera ämnen.

Uppdrag 12
Identifiera en blandning av två olika fasta ämnen.
Eleverna planerar och genomför tester för att fastställa vilka två av de fem fasta ämnen som är blandade.

 

Mål för temat

Målet är att eleverna genom att förutsäga, observera, beskriva och dokumentera resultatet av olika tester, ska samla på sig kunskaper om de olika ämnena och vad som händer när de blandas med olika vätskor eller utsätts för värme. 

Under hela temat läggs stor vikt vid säkerhetstänkandet vid hantering av de kemiska ämnena. 

Under sitt arbete med de olika uppdragen kommer eleverna att upptäcka att olika kemiska ämnen, som kan verka väldigt lika varandra, har väldigt olika egenskaper.

Med utgångspunkt från de erfarenheter de får av sitt arbete kommer de också att bekanta sig med några grundläggande begrepp och sammanhang inom kemin, t.ex. begrepp som löslighet, filtrering och kristall. 

Lgr 11

Syfte

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

- Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle, 

- Genomföra systematiska undersökningar i kemi, och 

- Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Kemin i naturen

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Kemin i vardagen och samhället

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Kemin och världsbilden

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Kemins metoder och arbetssätt

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.