Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska för de näst yngsta

Skapad 2014-11-02 22:33 i Fria Maria Barnskola Grundskolor
Hur vi jobbar med svenska i år 1 på Vattenkvarnen
Grundskola 1 Svenska

Hur vi jobbar med svenska i år 1 på Vattenkvarnen: det skriftliga språket, det lästa ordet och läsupplevelsen.

Innehåll

Det skriftliga språket

Vi jobbar med och tränar bokstävernas form och proportion för att få ett flyt i skrivningen. Vi arbetar med mellanrum mellan orden och diskuterar vad en mening är och hur man kan skriva olika meningar. Vi jobbar skiljetecken, med sammansatta ord, rim och i viss mån några stavningsregler. 

Vi jobbar med fri skrivning där barnens egna berättande står i fokus. Vi tränar struktur med en tydlig början, en mitten med något som händer och sist ett slut som passar händelsen.

Dessutom skriver vi små faktatexter utifrån stödord. Vikten av hela meningar hamnar i år mer i fokus. Givetvis håller vi oss till fakta, dvs sånt som är sant.

Vi jobbar även med språkutveckling utifrån URs serie Bokstavslandet och tränar i arbetsböckerna som hör till.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Avsnitt 2

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Sv   1
  Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
 • Sv   1
  Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
 • Sv   1
  I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: