Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ROCKENS RÖTTER - ÅR 9

Skapad 2014-11-03 11:09 i Läroverket Hudiksvall
- Om vad historien spelat för roll för den populärmusik vi lyssnar på
Grundskola 9 Musik
Vad spelar det för roll vad som hände för 500 år sen...? Du anar inte...!

Innehåll

Vad kommer vi att arbeta med?

  • Vi kommer att lära oss om hur den allra första historien påverkat utvecklingen av populärmusiken till att bli den musik vi lyssnar på idag.

  • Vi kommer att arbeta med om hur triangelhandel, slaveriet och det amerikanska inbördeskriget har påverkat nybildande av musikgenrerna negro spirituals, militärmusik, gospel och blues

  • Vi kommer att lära oss formen för hur man skriver en bluestext och formen för hur man spelar blues tillsammans.

Hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer att lyssna på föreläsningar om slaveriet, inbördeskriget och vad som hände sen

Vi kommer att se filmklipp om samma saker.

Vi kommer att sjunga sånger från alla genrer

Vi kommer att arbeta i grupper med att bearbeta föreläsningarna

Vi kommer att skriva en egen blues - text och melodi

Vi kommer att spela blues - på valfritt instrument

 

Vi kommer att bedöma tillsammans

  • Din förmåga att följa rytm och tonhöjd i sång

  • Din förmåga att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck i sång eller spel

  • Din förmåga att spela rytm-, melodi-, bas- eller ackordinstrument (ett av dessa)

  • Din förmåga att resonera om musikens olika funktioner

  • Din förmåga att resonera om vilken betydelse musiken historiskt har haft för individer och samhällen

  • Din förmåga att urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer

Hur länge?

Vi startar arbetet vecka 34 och håller på till vecka 42 

Matriser

Mu
ROCKENS RÖTTER - ÅR 9

Sång

Vi har sjungit "Hold On", "Yankee Doodle" och "Oh Happy Day" i helklass. Vill du visa dina förmågor i sång ännu mer får du gärna bestämma tid med mig när du vill göra det.
E
C
A
Jag kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd
Jag kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd
Jag kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd

Kommunicera och reflektera

Ditt arbete med Enskild Uppgift - Rockens rötter - kommer att bedömas utifrån nedanstående kunskapskrav. Du delar ett dokument med mig, jag kommenterar under arbetets gång och ger råd hur du kan utveckla ditt resonemang.
E
C
A
Musikens betydelse nu och då
Jag kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen
Jag kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen
Jag kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen
Karaktärsdrag från genrer, epoker och kulturer
Jag kan i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer
Jag kan i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Jag kan i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer
Instrument och dess funktioner
Jag kan med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang
Jag kan med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang
Jag kan med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

Instrument

Den här delen av bedömning är frivillig just nu - FÖR DIG SOM VILL VISA VAD DU REDAN KAN. Vi har ingen möjlighet just nu att erbjuda undervisning i instrumentspel. Det blir efter jul. Sång, melodi- , ackord-, rytminstrument eller bas
E
C
A
Instrumentspel
Jag spelar enkelt med viss tajming/flyt
Jag spelar enkelt med relativt god tajming/flyt
Jag spelar enkelt med god tajming/flyt
Skicklighet på instrument
Jag sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Jag sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär
Jag sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.

Mu
ROCKENS RÖTTER - Lärandematris

SPELA OCH SJUNGA

E
C
A
SÅNG
(Jag deltar i gemensam sång och följer rytm och tonhöjd...)
Jag hörs, hittar rätt sångläge och hänger på andras sång. (...med viss säkerhet.)
Jag hörs, är rätt säker på att hitta tonerna och rytmen i melodin. (...med relativt god säkerhet.)
Jag hörs, är säker på att hitta tonerna i melodin och rytmen i melodin och är ett stöd åt andra. (....med god säkerhet.)
MELODIINSTRUMENT
(Jag spelar enkla melodier...)
Jag spelar en bluesmelodi eller en bluesskala med rätt toner och rytm. (...med viss tajming.)
Jag spelar en bluesmelodi eller en bluesskala med rätt toner och rytm i puls med andra. (...med relativt god tajming. )
Jag spelar ett bluessolo utifrån bluesskalan och växlar mellan olika toner och olika rytmer i puls med andra och kommer in på rätt ställe i låten. (...med god tajming.)
BAS
(Jag spelar enkla basstämmor...)
Jag byter mellan de tre bastonerna i bluestolvans ackordföljd. (...med viss tajming.)
Jag byter mellan de tre bastonerna i bluestolvans ackordföljd och följer trummisens puls med foten. (...med relativt god tajming. )
Jag rytmiserar de tre bastonerna i bluestolvans ackordföljd eller spelar en basgång - och följer då trummisens puls med foten (...med god tajming.)
ACKORDINSTRUMENT
(Jag ackompanjerar på ett ackordinstrument och byter då ackord...)
Jag byter mellan de tre ackorden i bluestolvans ackordföljd. (...med visst flyt.)
Jag byter mellan de tre ackorden i bluestolvans ackordföljd, medan jag följer trummisens puls. (...med relativt gott flyt.)
Jag byter mellan de tre ackorden i bluestolvans ackordföljd och spelar med två händer genom att lägga till bastoner eller en melodi medan jag följer trummisens puls. Mitt ackompanjemang har blueskaraktär. (...med gott flyt, och ackompanjerar med passande karaktär.)
SLAGVERK
(Jag kan spela enkla slagverksstämmor...)
Jag kan spela ett trumkomp på bastrumma och virvel eller hi-hat. Jag spelar på 1:an och 3:an i takten. (...med viss tajming.)
Jag kan spela ett trumkomp på bastrumma, virvel OCH hi-hat samtidigt. Jag spelar åttondelar på hi-haten. Jag håller jämn puls i två "tolvor" utan att stanna. (...med relativt god tajming.)
Jag spelar ett trumkomp på bastrumma, virvel och hi-hat.Jag markerar vissa slag och använder ibland någon av pukorna för att variera mitt spel. Jag håller jämn puls i tre minuter utan att stanna. (...med god tajming.)
MUSICERANDE
(Jag lyssnar och uppmärksammar vad som sker i musicerandet)
Jag kommer oftast in riktigt på olika delar av låten. Jag har ibland ögonkontakt vid viktiga ställen i musiken. (....till viss del)
Jag kommer alltid in riktigt på olika delar av låten. Jag har ibland ögonkontakt vid viktiga ställen i musiken. (...i relativt hög grad)
Jag kommer alltid in riktigt på olika delar av låten. Jag har ofta ögonkontakt vid viktiga ställen i musiken. (...i hög grad )
(Jag anpassar min stämma till helheten..)
Jag är koncentrerad på mitt eget spel när jag spelar med andra - eller jag hör att något låter fel men behöver hjälp att veta vad jag ska göra. (...i viss mån)
Jag ändrar mitt spel eller min sång i tonhöjd, rytm eller uttryck, för att det ska stämma med övrigt/övrigas spel i gruppen. (...relativt väl)
Jag ändrar mitt spel eller min sång i tonhöjd, rytm och uttryck, för att det musikaliska intrycket för den som lyssnar ska bli en helhet, med gemensamt uttryck. Jag är ett stöd åt andra genom mitt spel. (...väl)
(Jag sjunger eller spelar på något instrument i någon genre...)
Jag spelar eller sjunger blues utifrån bluestolvans form. (...med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.)
Jag spelar eller sjunger och använder vid något eller några tillfällen bluesens "blå toner" för att ge karaktär åt låten, alternativt kompar på slagverk med blueskaraktär. (...med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.)
Jag spelar eller sjunger och använder i stor utsträckning bluesens "blå toner". Jag spelar någon gång i låten ett solo på mitt instrument. Solot har blueskaraktär. (...med väl fungerande teknik och passande karaktär.)
MUSIKALISKT UTTRYCK
(När jag sjunger eller spelar kan jag...)
Jag spelar eller sjunger blues utifrån bluestolvans form. (...bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.)
Jag spelar eller sjunger och härmar uttryck och känsla från en blues jag lyssnat på. (...bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt uttryck.)
Jag spelar eller sjunger och har en egen idé - som jag kan presentera - om vilket personligt musikaliskt uttryck jag vill förmedla. (...bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.)

ANALYSERA OCH SAMTALA

E
C
A
Omdömen
(Jag ger omdömen om mitt eget och andras musicerande som är... ...kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Jag ger omdömen om mitt eget och andras sång eller spel med stöd av bedömningsmall. Jag väljer ut ett kriterium som kan utvecklas. (...enkla, och bidrar med förslag som...)
Jag ger omdömen om mitt eget och andras sång eller spel med eller utan stöd av bedömningsmall och använder då minst tre musiktermer. Jag väljer ut tre kriterier som kan utvecklas och ger minst ett förslag på HUR man kan utveckla det. (...utvecklade, och ger förslag som efter någon bearbetning...)
Jag ger omdömen om mitt eget och andras sång eller spel och använder då fem eller fler musiktermer. Jag hjälper en kompis att komma med fler omdömen. Jag väljer ut minst tre kriterier som kan utvecklas och ger förslag på HUR man kan utveckla varje kriterium jag valt. (...välutvecklade, och ger förslag som...)
Genrer, epoker, kulturer
(Jag urskiljer och jämför musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer...)
Jag kan förklara hur formen för en bluestext och en bluestolva är uppbyggd. Jag kan bestämma vilken låt som är negro spiritual, gospel och blues när jag hör olika lyssningsexempel. (...i viss utsträckning.)
Jag kan med egna ord beskriva vad som är typiskt för negro spiritual, gospel, blues och jazz (...i relativt hög utsträckning.)
Jag kan med egna ord och musikaliska termer beskriva vad som är typiskt för negro spiritual, gospel, blues och jazz - och kan då också ge exempel som förtydligar. (...i hög utsträckning.)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: