👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra fyra årstider

Skapad 2014-11-03 14:17 i Vasaskolan Ludvika
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3)
Hur ser det ut i naturen under året? Hur kan du beskriva de olika årstiderna? Vilka högtider firar vi under året?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska utveckla din förmåga att:
- beskriva och ge exempel på hur naturen förändras under året
- använda olika begrepp inom arbetsområdet (t.ex. årstider, månader, veckodagar, väder, högtider mm)

Hur ska vi lära oss detta?

 • Du får lyssna och delta i gemensamma genomgångar.
 • Du får se på olika filmer.
 • Du får dokumentera med hjälp av bilder och enkel text.
 • Du får göra praktiska observationer i skolans närhet.
 • Du får jobba både enskilt och tillsammans med andra.

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • berätta hur naturen ändras under olika årstider.
 • använda de ord och begrepp som anknyter till arbetsområdet.

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa din förmåga genom att:

 • berätta muntligt vad som kännetecknar de olika årstiderna.
 • dokumentera på olika sätt.
 • muntligt berätta veckodagarna, årstiderna och månadernas namn.
 • berätta om några högtider som infaller under året.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO
De fyra årstiderna

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Begreppslig förmåga
Du kan säga alla årstiderna.
Du kan säga alla årstiderna i rätt ordning.
Begreppslig förmåga
Du kan säga alla veckodagarna.
Du kan säga alla veckodagarna i rätt ordning.
Begreppslig förmåga
Du vet att det finns tolv månader.
Du kan säga månadernas namn i rätt ordning.
Begreppslig förmåga
Du kan berätta om några högtider som infaller under året.
Du kan berätta om några högtider och när de infaller under året.
Analysförmåga
Jag kan beskriva och ge exempel på hur naturen ser ut på hösten.
Jag kan beskriva och ge exempel på hur naturen ser ut på vintern.
Jag kan beskriva och ge exempel på hur naturen ser ut på våren.
Jag kan beskriva och ge exempel på hur naturen ser ut på sommaren.
Metakognitiv förmåga
Jag kan med stöd av en lärare genomföra ett experiment.
Jag kan med stöd av en kamrat genomföra ett experiment.
Kommunikativ förmåga
Jag kan dokumentera mina undersökningar med en bild.
Jag kan dokumentera mina undersökningar med bild och enkla ord.