Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 9; v 16-21: Realia and Research

Skapad 2014-11-03 17:00 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Vi lär oss om engelskans roll i världen. Vi tar reda på fakta inom realia och presenterar detta muntligt med hjälp av key-note presentationer i klassen.
Grundskola 9 Engelska
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • En  E 9
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
 • En  E 9
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
 • En  E 9
  Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 9
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
 • En  E 9
  Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • En  E 9
  I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  E 9
  I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  E 9
  Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Planering

We are going to learn some facts about the English language and we start with the three chapters at the end of What's Up 9. After this introduction and some films from UR you choose one topic to make some research on.

The research should be related to English around the world. It can be episodes or periods in history, research about loan words, English influences in the world or famous English people or phenomena. You can work alone or you can work in pairs too, if you want to.

You find your material in our library or on internet. Ask the teacher or our librarian if you don't find any good sources of information.  

Present your research with a Key-note presentation (5-10 minutes).

Your presentation must contain some comparisons between the English facts you have researched and other things you know or have experienced.

 I will ask you some general questions after each presentation to check you understanding and your knowledge of realia.

Week 16

Tuesday: Introduction + The History of English TB p 119

Week 17

Tuesday: English- A world language

Film about English Speaking Countries

Thursday: English in many countries

Film about English Speaking Countries

Week 18

Tuesday: Film about English Speaking Countries

 Choose topic for your research

Thursday is Ascension Day, no school.

Week 19

Tuesday: Do research

Thursday: Do research + Homework

Week 20

Tuesday: Do research

Thursday: Homework: Present your research with a Key-note presentation

Week 21

Tuesday + Thursday: Present your research with a Key-note presentation

 
 

Bedömning

Processen och resultatet av den muntliga presentationen bedöms.
Hörförståelse bedöms i diskussioner efter filmer samt i frågor efter presentationer.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: