Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2014-11-03 17:34 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Grundsärskola 6 Matematik
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Den ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och en tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Innehåll

Mål

Du ska utveckla din matematiska genom förmåga att:

 - känna igen  talen 1-1000

-  se sammanhang och strukturer i tex multiplikationen

-  hitta och känna igen olika geometriska figurer

-  Mäta och avläsa sträckor.

- resonera omkring Rimlighet när det tex gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information

Hur arbetar vi:

Vi kommer att arbeta både konkret med olika sorters material och med böcker och digitala verktyg.

Mäta och väga under hemkunskapslektioner och under slöjdlektioner.

Skapa och hitta situationer där det matematiska tänkandet utmanas.

 

Bedömning

Vi kommer att titta på:

Din förmåga att lösa matematiska problem.

Hur du använder matematiska metoder för att lösa uppgifter och göra beräkningar.

Din förmåga att  mäta och avläsa sträckor, massor och volymer.

Ditt resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.

 Hur du kan använda begrepp och symboler

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  1-6
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  1-6
 • Undersökningar i för eleven bekanta situationer. Tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat, såväl med som utan digitala verktyg. Hur information kan avläsas ur tabeller och diagram.
  Ma  1-6
 • Geometriska begrepp, till exempel längd, bredd, höjd.
  Ma  1-6
 • Mätning av längd, volym och massa samt vanliga måttenheter.
  Ma  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: