Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 9 Teknik, Trafiksignalsystem

Skapad 2014-11-03 22:13 i Pysslingen Skolor Montessoriskolan Castello Pysslingen
Planering för ett arbetsområde i Teknik där eleverna får lära sig mer om trafikignalsystem samt elektronik och elektroniska komponenter som kan användas till trafiksignalsytem.
Grundskola 8 – 9 Teknik

Vi ser dem över allt och tänker kanske inte på dem som teknik, men trafiksignalsystem har en mycket genomtänkt design för att passa alla typer av trafikanter, ett medvetet materialval och en elektronisk styrning som kan vara olika avancerad beroende på hur behovet ser ut. Under arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om trafiksignalsystem, hur de är designade och hur de fungerar. Vi kommer speciellt att fördjupa oss i elektronik och elektroniska komponenter samt hur de kan användas för att styra t.ex. en trafiksignal. Som avslutning på arbetsområdet kommer du att få presentera ditt eget förslag på elektroniskt styrt trafiksignalsystem.

Innehåll

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Arbetsgång

v. 45

Laboration om resistorer.

Uppgift 1: Undersökning av trafiksignalsystem.

v. 46

Uppgift 2: Trafiksignalens historia och drivkrafter bakom teknikutvecklingen.
- Skriftligt uppgift som lämnas in i form av en länk till ett Googledokument i kommentarsfältet. Glöm inte att skriva "Trafiksignalens historia" ovanför länken.

v. 47

Laboration om transistorn

Introduktion till programmeringsspråket Scratch (och Snap)

 • Se instruktionsvideo och gör ett eget program med hjälp av instruktionerna. (Ja, jag vet att den är riktad till barn och att han pratar långsamt, men innehållet är bra.)
 • Om du vill, se också hur du kan göra Flappy birds i Scratch.
 • Man kan göra många olika saker i Scratch, t.ex. schack eller ett spel som Super Mario Bros.

Uppgift 3: Börja planera var ditt trafiksignalsystem ska placeras och hur det ska fungera. Lämna in skiss och kort skriftlig beskrivning. 

v. 48

Förbered en krets som är en del av ditt trafiksignalsystem och rita ett kopplingsschema.

Uppgift 4: Slutför programmeringen av hur ditt trafiksignalsystem ska fungera. Det som bedöms är hur välutvecklat och genomarbetat programmet är samt hur väl det beskriver trafiksignalsystemets funktion. För de högre betygsnivåerna bör programmet vara interaktivt, alltså reagera på vilka knappar användaren trycker på eller hur användaren drar ett fordon eller liknande över skärmen.

v. 49

Uppgift 5: Spela in en film om hur din krets fungerar och visa/berätta hur kopplingsschemat ser ut.

v. 50

Redovisning av uppgift 3 och 4 i halvklasser. Utvärdering.

 

 

Examination

Vi kommer att arbeta med veckouppgifter som kommer att samlas ihop här i planeringen och bedömas som en helhet i slutet av arbetsområdet.

Muntlig redovisning

Den muntliga redovisningen får ta max fem minuter. Under redovisningen ska du ta upp följande:

1. Hur det ser ut på platsen där du har ditt trafiksignalsystem?

2. Hur fungerar ditt trafiksignalsystem och på vilket sätt är det en bättre lösning än den lösning som finns idag? Hur förbättrar den för individ, samhälle eller miljö?

3. Visa hur du genom ditt program har synliggjort trafiksignalsystemets funktion.

Slutgiltig inlämning och redovisning av arbetet i halvklasser tisdag 9 december.

Bedömning

I arbetsområdet bedöms följande:


- På vilket sätt du kan visa och beskriva hur den elektroniska styrningen i din modell av ett trafik-signalsystem fungerar och vilka komponenter som ingår i systemet.


- På vilket sätt du kan genomföra ett teknikutvecklingsarbete där uppdraget är att utforma ett förslag till övergångsställe med trafiksignalsystem. I bedömningen ingår hur du beskriver själva arbetsprocessen. I beskrivningen ska du dels redogöra för hur du har gått tillväga i arbetet med att ta fram förslaget till lösning, dels för tankar om vad du lärt dig under arbetet och vad du hade kunnat göra annorlunda om du fått uppdraget igen. De skisser och den digitala modell som du gör i samband med arbetet ska visa din idé till lösning.


- På vilket sätt du kan redogöra för vilken betydelse trafiksignalsystem har haft för människan och för några drivkrafter bakom utvecklingen av trafiksignalsystem.

Lästips och länkar

Matriser

Tk
Kunskapskrav Teknik 7-9

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Förmågor
Identifiera och analysera tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Identifiera problem och behov som kan lösas med hjälp av teknik
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Värdera konsekvenser av olika teknikval
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: