Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 16 åk 7 Re Vad är religion? JOs

Skapad 2014-11-06 12:01 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Religionskunskap
...

Innehåll

Mål för elev

resonera om människors skäl till att tro.
använda begrepp som t ex legend, myt och rit.

Genomförande

Vi kommer att jobba med religion genom att ni får analysera olika begrepp som myt, rit och legend. Ni kommer också att få analysera religionens roll och människors skäl till att tro.

Vi avslutar området med ett förhör.

Bedömning

- din förmåga att förklara religionens roll för människa och samhälle.

Kursplanemål

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor

Matriser

Re
Jä ht 14 åk 7 Re Vad är religion? JOs

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samband
Eleven kan utifrån undersökningar om religioner beskriva enkla samband. Exempel: Du förklarar men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om förklaringen. ”Orsaken till att människor har dyrkat gudar är att människan behövde något att tro på.”
Eleven kan utifrån undersökningar om religioner beskriva förhållandevis komplexa samband. Exempel: Du förklarar i något led men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om delar av förklaringen. Du länkar mer än orsak till en händelse. Orsaken till att människor ... är att man trodde att gudarna gav lycka vid jakt. En annan förklaring kan vara att de gav svar på...”
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband. Exempel: Du förklarar i flera led utan tankeluckor så att läsaren förstår din förklaring. Du ger också exempel på vilka orsaker dina slutsatser bygger på. ”Orsaken till att ... vid jakt. Det kan förklara varför man funnit målningar... En annan orsak är det gav svar på frågan... det förklara varför man i gravar funnit... Dessutom var religionen ett redskap för att... En annan förklaring kan vara att ...”
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: