👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildanalys

Skapad 2014-11-10 09:32 i Munkedal
Under 3 veckor kommer vi att arbeta med Bildhistoria och att analysera bilder.
Grundskola 4 Bild
2019-11-20 Under 2 veckor kommer vi att arbeta med Bildhistoria och att analysera bilder.

Innehåll

SYFTE

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. 

Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. 

ARBETSSÄTT

Du kommer enskilt att få välja minst 2 bilder att utgå ifrån.

Du kommer att få göra en enskild analys. Utifrån bilderna skriver du likheter och skillnader (Venn diagram). Dessutom kommer du att få "tänka fritt" kring dina val av bilder. 

Din analys kommer att ligga till grund för diskussioner i mindre grupp.

BEDÖMNING

Sker på det enskilda arbetet med din analys.

Sker i gruppdiskussionen, där din muntliga presentation blir viktig. 

DOKUMENTATION

Se Kunskaper i ämnet Bild:

 • Bedömning
 • Visad kunskap

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 6